تکنولوژی کریسپر یک تعیین کننده مهم در تحقیقات زیست شناسی

🔴تکنولوژی CRISPR/Cas 9  تکنولوژی کریسپر CRISPR/Cas 9 اولین بار در سال ۲۰۰۷ بوسیله دکتر فرانسیسکو موجیکا در دانشگاه آلیکانته اسپانیا و بر روی باکتری ها کشف شد. مشاهدات آزمایشگاهی به وی این را اجازه داد که ادعا کند این قطعات مواد ژنتیکی با بخشی از مکانیسم های دفاعی سلول های والدی تلفیق می شوند تا بتوانند در برابر ویروس های مهاجم مقاومت کنند. تکنولوژی کریسپر قطعاتی از کدهای ژنتیکی هستند که بوسیله توالی های جدا کننده که شبیه یک حافظه ایمنی از عفونت های گذشته برای سلول عمل می کنند، جدا می شوند. باکتری ها در آینده از کریسپر برای تشخیص و مبارزه با مهاجم در فرایندی به نام باکتریوفاژی استفاده می کنند.

🔴 استفاده از این تکنیک تا سال ۲۰۱۳ محدود به مطالعات باکتریایی بود تا این که دکتر ژانگ اولین بار توانستند ژنوم پستانداران را با استفاده از تکنولوژی کریسپر CRISPR/Cas9 ویرایش کنند. این آزمایش موفقیت آمیز نشان داد که کریسپر می تواند برای هدف قرار دادن بخش های خاص کد ژنتیکی پستانداران و ویرایش درجای DNA استفاده شود.

🔴 از آن زمان تاکنون محقیق زیادی سعی داشته اند از این تکنولوژی در تحقیقات استفاده کنند و براین باورند که این تکنیک می تواند در آینده ای نزدیک برای مدیفه کردن و تغییر ژن ها در سلول های زنده استفاده شود و این پتانسیل را دارد که تصحیح موتاسیون های بیماری زا موجبات سلامتی فرد را فراهم آورد.

🔴بسیاری از محققین و کارشناسان زیست شناسی معتقدند که آینده روشنی پیش روی CRISPR/Cas9 است. این تکنیک می تواند به ابزار تشخیصی و تصحیح کننده در زمینه زیست شناسی انسانی تبدیل شود و از آن برای درمان سرطان و بیماری های نادری مانند فیبروز کیستیک استفاده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *