اخلاق سلولی

🔴سلول درمانی-اخلاق سلولیاز حدود ۲۰ سال پیش که #اولین بنیانگذاری سلول های بنیادی جنینی در دنیا صورت گرفت، نقطه عطفی در شروع استفاده از یک #شگفتی علمی در دنیای سلول های بنیادی رخ داد، اما نه فقط برای خواص بیولوژیکی آن بلکه برای استفاده های غیراخلاقی و گسترده آن.

🔴بعد از آغاز #تحولات سلول های بنیادی و مسائل غیر اخلاقی در حوزه سقط و فروش جنین برای استفاده سلول های بنیادی جنینی در امر تحقیقات، ایجاد #هیبرید انسان و حیوان نگرانی های زیادی را در دنیای علم پدید آورد.

🔴این #تنش های اخلاقی مربوط به #ترجمه بالینی سلول های بنیادی و #سیاست های نظارتی مربوط به آن در حال حاضر در نشست سالانه انجمن بین المللی سلول های بنیادی (ISSCR) در ملبورن استرالیا مورد بحث قرار گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *