اهدای بودجه برای ثبت اختراع در زمینه سلول درمانی در بیماری کبدی

سلول درمانی-بیماری کبدی🔴کمپانی بین المللی در کالیفرنیا به نام International Stem Cell Corporation اخیرا موفق به کسب #حمایت مالی از اداره ثبت اختراع ایالات متحده برای تولید جمعیت های خالص سلول های اندودرم قطعی (پیش ساز های سلولی کبد و پانکراس) شده است.

🔴این ثبت اختراع نقطه عطفی برای ادامه تحقیقات بیماری های کبدی در این کمپانی خواهد بود به این دلیل که می تواند #سلول های پیش ساز را به صورت موثر و کم هزینه تولید کند.

🔴سلول های بنیادی پارتنوژنتیک انسانی، سلول های بنیادی پرتوان و منحصربفردی هستند که هم هزینه ها را کاهش می دهند و هم با مشکلات اخلاقی پیرامون استفاده از سلول های بنیادی جنینی مواجه نیستند. استفاده از این سلول های بنیادی برای تولید #سلول های پیش ساز پانکراسی و کبدی می تواند آینده مطالعاتی و درمانی دیابت و سایر #اختلالات متابولیکی را دگرگون کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *