پیوند سلولهای بنیادی دندان جهت بازسازی پالپ دندان های آسیب دیده

سلول های بنیادی دندانبا وجود اینکه ثابت شده که بازسازی پالپ دندان فرآیندی مشکل می باشد. در یک مطالعه جدید که به طور مشترک در دانشکده دندانپزشکی پنسیلوانیا و دانشگاه پزشکی فورس میلیتری چین انجام شده است، سلولهای بنیادی دندان را از دندان های شیری اخذ کرده و پس از کشت و گسترش در آزمایشگاه به صورت اتولوگ در دو مدل حیوانی و در بیماران انسان پیوند زده اند.  نکروز پالپ دندان یا مرگ عصب های دندان یکی از شایع ترین بیماری های پاتولوژیک است که منجر به از دست دادن دندان می شود. تاکنون دو درمان فقط برای این بیماری وجود داشت، دندان نکروز شده به تشخیص دندانپزشک عصب کشی یا کشیده می شد. در این مطالعه بازسازی پالپ دندانی شامل بهبود سلول های تولید کننده عاج دندان، رگ های خونی و اعصاب در دندان های ایمپلنت شده و کاهش حساسیت به محرک ها را نشان دادند. این کار نشان می دهد که پیوند سلول های بنیادی دندان می تواند تا حدی باعث بهبود دندان های آسیب دیده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *