شناسایی فعالیت سلول های بنیادی عصبی در مغز انسان

سلول درمانی- سلول بنیادی عصبیدکتر سنایی و همکارانش در بیمارستان سنت جوزف به مطالعه بر روی سلول های بنیادی عصبی ناحیه بطنی مغز و مسیر مهاجرتی نورون های مغزی به سمت قشر پیشانی در ماههای اولیه نوزادی پرداختند. در اولین سال زندگی، فعالیت ناحیه بطنی مغز بمرور کاهش می یابد. هرچند این فعالیت تا ۱۸ ماهگی ادامه دارد و تقریبا تا ۲ سالگی به صفر می رسد. این مطالعه برخلاف یافته های قبلی مبنی بر فعال ماندن سلول های بنیادی عصبی انسان بعد از بلوغ است.

سنایی و همکارانش در اولین ماه های تولد، جریانی از نورون های جدیدا تشکیل شده از ناحیه تحت بطنی را مشاهده کردند که به سمت قشر پیشانی در جریان بود. وجود این مسیر جدید که تاکنون در سایر مهره داران نیز شناسایی نشده بود، مکانیک و دینامیک نحوه تکوین و تکامل مغز را با سوالات بیشتری مواجه می سازد.

این محققین براین باورند که این یافته می تواند کاربرد مهمی برای درک بیماری های مغزی نوزادی داشته باشد که منجر به مرگ یا آسیب های مغزی طولانی و مخرب می شود. این شرایط شامل خونریزی های ماتریکس زاینده که شایع ترین خونریزی مغزی در نوزادان است و هم چنین هیپوکسی پری ناتال یا آسیب های ایسکمی، فلج مغزی و اختلالات تشنجی نیز می شود. اولین سال زندگی انسان، بازه زمانی است که آسیب پذیری مغز بسیار بالا است و درک آن چه در این بازه زمانی اتفاق می افتد می تواند کاربردهای زیادی در پیشگیری یا درمان آسیب های مغزی داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *