پیشرفت در درمان زخم های دیابتی

سلول درمانی- زخم دیابتیبا افزایش شیوع دیابت در جهان، تعداد بیماران مبتلا به زخم های مزمن بطور قابل توجهی افزایش می یابند. از طرفی درمان های در دسترس، مانند جراحی جهت خونرسانی مجدد و آموزش مراقبت از پا اغلب برای اطمینان از بهبود زخم، کافی نیست و احتیاج به درمان زخم های دیابتی با روشی جدید احساس می شود.

یک استراتژی درمانی امیدوار کننده استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از چربی می باشد. سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از چربی جانشین مناسبی برای سلول های بنیادی حاصل از مغز استخوان هستند که بدلیل دارا بودن قابلیت هایی چون افزایش رگ ­زایی، تشکیل بافت پیوندی و همچنین اثرات ضد التهابی می تواند مانع از بین رفتن بافت سالم و باعث بهبود زخم های دیابتی شود.

به طوری که نتایج مطالعات منتشر شده و در حال انجام نشان داده اند که این سلول ها بدون عوارض جانبی باعث کاهش درد بیماران می شوند. در نتیجه، سلول های بنیادی حاصل از چربی به عنوان یک پتانسیل امیدوار کننده در درمان و ترمیم زخم های مزمن دیابتی مطرح می شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *