شناسایی سلول های مغزی دخیل در بیماری های عصبی

سلول درمانی - سلول عصبیالتهاب عصبی یکی از عوامل بیماری های مولتیپل اسکلروزیس، آلزایمر و برخی اختلالات روانپزشکی است. در مطالعه ی اخیر یک زیرمجموعه از سلول های مغزی به عنوان کلید التهاب عصبی شناسایی شدند که محققان را به کشف درمان های جدید برای بیماری های متعدد سیستم عصبی نزدیک می کنند. متاسفانه بیماری MS در سراسر جهان شیوع پیدا کرده و جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند. وضعیت خود ایمنی باعث التهاب سیستم عصبی مرکزی می شود چرا که سیستم ایمنی بدن به غلاف میلین، محافظ سلول های عصبی در مغز و نخاع حمله می کند. التهاب سلول های عصبی مختص بیماری MS نمی باشد و مطالعات اخیر نشان داده اند که عامل افسردگی، اسکیزوفرنی و بیماری دوقطبی نیز به دلیل اختلال در پاسخ ایمنی و التهاب سلول های عصبی می باشد.

در حال حاضر، تحقیقات جدید به درک ما از این پروسه التهابی کمک کرده است. محققان موسسه پزشکی سانفورد برنام سان دیگو کالیفرنیا، دریافتند که یک زیرمجموعه از آستروسیت ها (سلولهای مغزی ستاره ای شکل که حفاظت و تغذیه نورون ها را به عهده دارند) نقش کلیدی در مراحل اولیه التهاب عصبی ایفا می کنند. دکتر جرالد چان، رهبر ارشد انتقال دارو در موسسه پزشکی سانفورد برنام، تحقیقاتی را انجام داد که اخیرا منتشر شد، دکتر چان و همکارانش مدل موشی بیماری MS را ایجاد کردند، وضعیتی که “التهاب عصبی” را تشریح می کند.

آنها توانستند با استفاده از تکنیک تصویر برداری نورولوژیکی (cFos) سلول های مغزی فعال شونده در پیشرفت بیماری را مشاهده کنند ودریافتند که در ابتدا سلول های ایمنی فعال نشده و این سلول های آستروسیت هستند که باعث شروع و پیشرفت بیماری می شوند. یافته ها حاکی از آن است که این سلول ها می توانند هدف مناسبی برای درمان های جدید باشند. در مراحل بعدی این تیم تحقیقاتی متوجه شدند که با پیشرفت بیماری تعداد این سلول ها افزایش یافته و پس از استفاده از داروهای سرکوب کننده MS تعداد آستروسیت ها کاهش می یابد. بنابراین مطالعات آینده با هدف بهبود درمان، به سمت کسب اطلاعات و درک عمیق تر در مورد سلول های درگیر در التهابات عصبی پیش خواهد رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *