قلب جوان تر با سلول مشتق از عضله قلبی

سلول درمانی- سلول قلبیدرمان نارسایی قلبی یکی از اهداف بلند پروازانه همه ی پژوهشگران شاخه های علوم زیستی است. پژوهشگران قصد دارند با کمک سلول درمانی به توانایی بهبود عضله قلبی دست پیدا کنند. سلول های بنیادی جدا شده از قلب نویدی برای درمان نارسایی قلبی است. دکتر ادواردو ماربان پزشک پژوهشکده قلب بنیاد خانواده مارک سیگل آمریکا در تحقیقات خود که در مجله European Heart منتشر شده، اعلام کرده است تزریق سلول های بنیادی قلبی می تواند روند پیری قلب را به تاخیر بیاندازد. در این مطالعه مشخص گردید با استفاده از سلول های بنیادی جدا شده از قلب موش های جوان میزان طول عمر و عملکرد قلب موش های پیر در قیاس با قبل ارتقا پیدا می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *