استانداردسازی تصاویر سه بعدی ارگانوئیدها

سلول درمانی - ارگانوئیدشرکت زیست فناوری cellesce با همکاری آزمایشگاه ملی فیزیک انگلیس در حال ایجاد یک استاندارد جدید برای تصویر برداری سه بعدی و تحلیل ارگانوئید می باشند. ارگانوئیدها مدل های سه بعدی اندام های بدن هستند که در آزمایشگاه تحقیقاتی بوسیله سلول های بنیادی هر اندام سازمان دهی و تولید می شوند.

این اندام واره ها از سلول بنیادی جنینی یا سلول بنیادی پرتوان القایی منشأ گرفته و  می توانند در محیط کشت سه بعدی خودشان را سازمان دهی کنند. استفاده از این  مدل های سه بعدی بافت انسانی جهت  آزمایش داروها بسیار مفید می باشد. تولید  این کشت های سلولی سه بعدی این امید را ایجاد می کند که در نهایت بتوان اندام کامل انسانی مثلاً قلب، کبد یا کلیه را در محیط آزمایشگاه به وجود آورد.

ارگانوئیدها برای مطالعه سرطان ها و به خصوص کشف دارو های موثر جدید بسیار کاربرد دارند و ایجاد آن ها به صورت سه بعدی مناسب تر از حالت تک لایه سلولی می باشد زیرا جنبه های کلیدی تومورها مانند تنوع ژنتیکی، تمایز، تنوع سلولی، نفوذ دارو و مسیرهای سیگنالینگ را شبیه سازی می کنند.

در این مقاله که یافته های جدید آن به چاپ رسیده است روش تصویربرداری سریع، کمی و مورفومتریک برای تحلیل و مقایسه ارگانوئید قرار خواهد گرفت. این روش اطمینان پایدار کیفیت لازم برای پذیرش مدل در صنعت داروسازی را فراهم خواهد کرد. تجزیه و تحلیل تصاویر و آزمایش های غربالگری می تواند به طور بالقوه به نتایج کمی تبدیل شده و خود به عنوان استاندارد جدید برای کشف دارو های جدید پذیرفته شده شود. به گفته دکتر مارک تریهرن، مدیر عامل شرکت زیست فناوری cellesce در حال حاضر، می توان از ارگانوئیدها برای اهداف پژوهشی آکادمی  تصاویری تهیه کرد اما هنوز تبدیل نیازهای تکنیکی و تجاری این تحلیل ها به بازده های با کیفیت واستاندارد صنعتی شناخته شده بین المللی بسیار فاصله است. تولید یک استاندارد بین المللی تصویربرداری مورفومتریک جدید می تواند مشکلات فنی، پزشکی و تجاری را حل کرده و منجر به تولید و کشف داروهای جدید گردد.

به نقل از مایک شاو محقق ارشد گروه بیومترولوژی آزمایشگاه ملی فیزیک، “ارگانوئیدها دارای پتانسیل زیادی برای بهبود درک محققان از بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی و پاتولوژیکی هستند. آنها همچنین می توانند برای معرفی ابزارهای جدید جهت غربالگری درمان های جدید کمک کننده باشند. باعث توسعه تحلیل های پیشرفته تصاویر برای تشخیص ارگانوئیدهای تومور و حمایت گسترده از تکنولوژی  ارگانوئید شود.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *