شناسایی سلول های بنیادی اسکلتی و درمان آرتروز و آسیب های مفصلی

سلول درمانی- سلول اسکلتیبه نقل از پروفسور مایکل لانگکر جراح پلاستیک پژوهشکده سلول های بنیادی و طب ترمیمی دانشگاه استنفورد آمریکا با استخراج سلولهای بنیادی اسکلتی از بافت استخوان و تمایز آن می توان به تولید استخوان جدید، استروما اسفنجی داخل استخوان و غضروف رسید و به کاهش درد و عملکرد بهتر زانوها و مفاصل کمک نمود. همچنین این عمل برای تحریک تشکیل استخوان جدید و ترمیم شکستگی در افراد مسن دارای کارایی بالایی است.این کشف جدید می تواند راه درمان های بازسازی شکستگی استخوان، آرتروز و آسیب های مفصلی را هموار کند.این گروه محققان با بررسی های بیوانفورماتیکی مجموعه مارکرهای این سلول ها را شناسایی کرده و یافته های این طرح جدید تحقیقاتی که در مجله cell به چاپ رسیده است، نشان داد که این سلول ها قادر به خودنوزایی و تمایز به غضروف، استخوان نیز می باشند. از طرفی بدلیل تمایلشان به تمایز به استخوان برای تحقیقات مرتبط با تشکیل استخوان مناسب ترمی باشند.

این سلول ها محیط مناسبی جهت رشد سلول های بنیادی مغز استخوان بدون نیاز به فاکتور های رشد فراهم می کنند. محققان امید دارند این منبع سلولی  بتواند در زمینه طب ترمیمی و آرتروسکوپی تحول ایجاد کرده و به عنوان درمان غیر تهاجمی بتواند مشکلات بیماران را کاهش دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *