سلول درمانی بیماری پروانه ای یا ای بی

بیماری پروانه ای یا ای بی (اپیدرمولایزیس بولوزا Epidermolysis bullosa) یک بیماری وراثتی چند ژنی است که پوست را درگیر کرده و با ویژگی جدایی لایه اپیدرم از درم پوست مشخص می شود. عامل اصلی ایجاد این نوع بیماری به علت اختلال در عملکرد رشته های اتصالی و همی دسموزوم های پوست می باشد. دارو درمانی و استفاده از مسکن ها و کرم های موضعی که از سایش زخم ها و تاول ها جلوگیری می کند تا حدودی به کاهش درد کمک می کند. پیوند پرده آمنیوتیک می تواند به اندازه زیادی به این بیماران کمک کند اما از آن جا که این بافت عاری از سلول است پیوند آن به زمان طولانی تری جهت بستری و از بین رفتن عفونت نیاز دارد. ازاین رو یافته های جدید حاکی از آن است که سلول درمانی با کشت سلول های فیبروبلاست خود بیمار روی این بافت می تواند زمان ترمیم را به طور موثری کاهش دهد.

مشکلات تنفسی، تاول پوستی تاول در دهان، مشکلات بلعیدن و درد از جمله مواردی است که در بیماران ای بی مشاهده می شود. در مطالعه ای با استفاده از سلول درمانی توانسته اند تا حدی باعث تعدیل علائم و درد بیماران ای بی شوند.  ابتدا یک بیوپسی پوستی از بیمار اخذ شده و سلول های فیبروبلاست آن جدا می گردد و یک هفته قبل از پیوند به روی پرده آمنیوتیک منتقل شده و سپس به بیمار پیوند می شود. نتایج اولیه نشان می دهد که این روش درمانی می تواند به طور موثری زمان بستری بیمار را کاهش داده و موجب افزایش ترمیم در بیمار گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *