اعمال تغییرات در روند اهدا جایزه نوبل

سلول درمانی _ جایزه نوبل

کمیته جایزه نوبل به داورهای خود یادآوری میکند که زنان هم در میان نامزدهای دریافت این جایزه مورد توجه قرار گیرند. برای اولین بار، کمیته جایزه نوبل به صراحت از نامزدان دعوت می کند تا تنوع جنسیتی، جغرافیا و موضوع را برای جوایز ۲۰۱۹ در نظر بگیرند. آنها همچنین به نامزدهای دریافت این جایزه این اختیار را می دهند  که می توانند اسامی مربوط به سه اختراع یا پژوهش مختلف و همچنین چندین نام را برای یک اختراع یا پژوهش مختلف معرفی کنند. این عمل باعث می شود انتخاب های متنوع تری انجام پذیرد. گوران هانسون، دبیر کل آکادمی علوم سلطنتی سوئد می گوید که این اقدامات تنوع پذیر باید به گونه ای باشد که حق دانشمندان برجسته نادیده گرفته نشود.

آکادمی جایزه نوبل در حال تغییر دادن فرآیند نامزدی این جایزه بین المللی و مقابله با تعصب های گذشته می باشد، اما برخی معتقدند که این اقدامات به اندازه کافی در حال انجام نمی باشد. به عنوان مثال اگر یک زن تا هفته ی آینده برنده جایزه فیزیک امسال شود، این افتخار را پس از ۵۰ سال به دست آورده است. بسیار جالب است که در طول همین دوره فقط یک زن توانسته جایزه ی نوبل شیمی را به دست آورد. این عدم تعادل جنسیتی باعث افزایش  انتقادات به کمیته های داوری این جایزه بین المللی شده است. در طول تاریخ برگزاری این رویداد علمی ، زنان تنها ۳ درصد از این جایزه های علمی را کسب کرده اند ( شکل پیوست) و اکثریت برندگان این جایزه دانشمندان کشورهای غربی می باشند.

سازمان هایی که نقش برپایی اهدا جوایز علمی را دارند، در حال تلاش بوده تا پروسه انتخاب نامزدهای برندگان  خود را تغییر داده و به این منظور میزان تنوع جنسیتی و جغرافیایی در میان نامزدها بالا برده و امیدوار باشند که  دانشمندان جدیدی برنده شوند. اما مشخص نیست که تا چه حد این تلاش ها موثر خواهد بود. حال باید منتظر باشیم تا هفته آینده ببینیم امسال برندگان جایزه ی نوبل با چه تنوع های جنسیتی، جغرافیا و موضوع انتخاب می گردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *