تولید سریع و کارآمد سلول های مغزی آستروسیت از سلول های بنیادی جنینی

سلول درمانی - آستروسیتمحققان دانشگاه لند در سوئد یک روش سریع تر برای تولید سلول های عملکردی مغز، به نام آستروسیت ها از سلول های بنیادی جنینی ایجاد کرده اند. آستروسیت ها در بیماری های نورولوژیک نقش مهمی ایفا می کنند. روش جدید زمان لازم برای تولید این سلول ها را از ماه به هفته کاهش می دهد. به گفته هنریک النیوس، که تیم تحقیقاتی را رهبری می کند این به این معنی است که در حال حاضر مطالعه نقش آستروسیت ها در بیماری های مختلف نسبت به قبل راحت تر است. اخیرا کشف شده است که حضور سلول های گلیال ستاره ای آستروسیت در مغز بسیار مهم است. این سلول ها نه تنها داشتن عملکرد پشتیبانی دارد بلکه در مغز طبیعی و در شرایطی مانند بیماری های زوال عقل دمانس و ALS نقش مهمی ایفا می کند.

یکی از چالش هایی که محققان با آن مواجه هستند مشکل دسترسی به مطالعه سلول های مغزی انسانی است.  گرچه راه هایی برای رشد آستروسیت ها در آزمایشگاه وجود دارد، اما مدت زمان طولانی و سخت وگران بودن این روش ها از معایب آنهاست. به گفته هنریک النیوس با استفاده از این روش یک تا دو هفته طول می کشد تا مقادیر زیادی از این سلول های انسانی را کاملا کاربردی کنیم.  هنریک النیوس و تیم تحقیقاتی خود نشان می دهند که چگونه می توان از ویروس ها برای فعال کردن ژن ها در سلول های بنیادی جنینی استفاده کرد، که در طول توسعه طبیعی باعث تنظیم آستروسیت ها می شود. به این ترتیب، محققان موفق شده اند با استفاده از سلول های بنیادی جنینی آستروسیت ها را در مدت زمان کوتاه تولید کنند. آستروسیت های تولید شده از سلول های بنیادی جنینی، از نظر مشخصات ظاهری، ژنتیکی و عملکردی بسیار شبیه به آستروسیت ها در مغز انسان های بالغ هستند.

این تیم تحقیقاتی با استفاده از روش CRISPR-Cas9، با قراردادن یک جهش در سلول های بنیادی جنینی شرایط سلول ها در بیماری عصبی الکساندر را ایجاد کردند. سپس با روش جدید سلول های بنیادی سالم و جهش یافته را به آستروسیت ها تغییردادند. محققان با مقایسه آستروسیت های تولید شده متوجه شدند که سلول های دارای جهش، دارای نقایص متعدد مرتبط با بیماری الکساندرهستند. به گفته هنریک النیوس با استفاده از ترکیب روش CRISPR-Cas9  و روش معرفی شده برای افزایش سرعت رشد آستروسیت های انسانی، می توان فرصت های بسیاری را برای مطالعه نقش آستروسیت ها در بیماری های عصبی مختلف فراهم کرد. تمرکز اصلی این تحقیق بر مطالعه بیماری های مرتبط با بیماری های عصبی مانند بیماری آلزایمر است و مرحله بعدی استفاده از این روش برای بررسی اهمیت آستروسیت ها در این بیماری ها است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *