تولید ارگانوئید مغزهای کوچک بوسیله سلول های اولیه

 

ارگانوئید مغزییک پروتکل نوین، سریع و مقرون به صرفه برای ایجاد ارگانوئید مغزهای کوچک (Mini-brains) به طور مستقیم از سلول های اولیه تهیه گردیده است. این تحقیقات جدید که در دانشکده پزشکی سن دیگو دانشگاه کالیفرنیا آمریکا انجام گرفته است این امید را می دهد که از این پس تولید ارگانوئید مغز انسان سریع تر و مقرون به صرفه انجام شود.

همانطور که می دانیم طی سال های اخیر، تحقیقات بر روی تکوین سلول های انسانی امکان مطالعه واقع بینانه تری از عملکرد سلولی، بیماری ها و درمان آنها را فراهم کرده است. مطالعات بر روی تک سلولی ها نمی تواند شبکه های عصبی پیچیده را که در درون بافت ها وجود دارند، نشان دهند و از طرفی تحقیقات بر روی جنین های انسانی توسط کمیته های اخلاقی محدود شده است.

ارگانوئید مغزی می تواند انواع مختلف مغز را تشکیل دهد. این ارگان شامل نورون هایی می باشد که دارای عملکردی خاصی بوده و قادر به تحریک الکتریکی هستند. به نقل از الیسون موتری، محقق این مطالعه “این ارگانوئید از نظر بیان ژنی شبیه به سلول های انسانی می باشد. با این حال، ایجاد ارگانوئید Mini-brain انسان، پیش از این بسیار دشوار و پرهزینه بود. در ابتدا می بایست سلول های بنیادی پرتوان که قادرند به هر نوع سلولی تبدیل شوند، از سلول های پوست یا فیبروبلاست انسان تولید می شد سپس آنها را به انواع مختلف سلول های تشکیل دهنده یک اندام تمایز می دادند. اما در این روش جدید مراحل انجام کار فشرده و بهینه سازی شده است. بنابراین سلول های سوماتیک با میزان دخالت بسیار کمتر می توانند ارگانوئید مغزی را تولید کنند.”

آنچه که پژوهشگران در این مطالعه انجام داده اند، شامل تهیه یک پروتکل اصلی برای یک فرایند سیستماتیک و خودکار تولید تعداد زیادی ارگانوئید مغزی است. پتانسیل به کار گرفته شده، قابلیت تولید ارگانوئید های مغزی سایز بزرگ را نیز فراهم می کند که پیش زمینه ی اکتشاف جهش های مهم و تاثیر گذار در بسیاری از بیماری های عصبی از جمله اوتیسم می باشد. به دید این گروه تحقیقاتی اگر بخواهیم تغییرات موجود در ادراک شناختی انسان را بررسی کنیم، این اولین گام می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *