درمان نوین سرطان خون با کار تی سل تراپی

سرطان خون| کار تی سل تراپیبه تازگی درمان نوینی در سرطان خون توسط موسسه NHS انگلیس بر روی کودکان و بزرگسالان با انواع متفاوتی ازابتلا به سرطان مورد تایید قرار گرفته است. همانند هر نوع تائیدیه دارویی نوین، این گونه خبرها برای بیمارانی که ممکن است استفاده از این داروها برای بیماری آنها نتیجه بخش باشد، خبرخوبی است. این دو روش درمانی نوین به نام های Yescarta و Kymriah که به ترتیب برای درمان سرطان خون لنفوم غیر هوچکین تهاجمی و لوکمیا به کار می رود، به دلیل ساخت و نحوه عملکرد جدیدشان مورد توجه بسیاری از پزشکان قرارگرفته اند.

Yescarta خط تولید جدیدی از ایمونوتراپی می باشد که کار تی سل تراپی (CAR T-cell) نامیده شده، و شامل دریافت سلولهای ایمنی خود بیمار و بهبود آنها در محیط آزمایشگاهی است. هنگامی که این سلول های دست ورزی شده مجددا به بدن بیمار بازگردانده می شوند، با شناسایی و از بین بردن سلول های سرطانی به درمان سرطان کمک می کنند.

در یک مطالعه ی بالینی که بر روی ۱۱۱ بیمار انجام شد، از هر ۱۰ بیمار ۸ نفر به درمان با روش Yescarta پاسخ مثبت دادند و نیمی از این افراد پس از گذشت ۶ ماه از دریافت این درمان جدید، دیگر مبتلا به سرطان نبودند. در مطالعه ی بالینی دیگری که بر روی ۷۵ بیمار انجام گردیده است، از هر ۱۰ بیمار ۸ نفر بعد از گذشت ۳ ماه از کار تی سل تراپی، به طور کامل درمان شدند و در این مطالعه بالینی ۷۶% از بیماران به مدت یک سال بعد از درمان توانسته اند زنده بماندند.
این تحقیقات تایید شده، برای موسسه NHSانگلیس که تلاش میکند خود را به عنوان رهبر جهانی در تحقیقات و درمان سرطان معرفی نماید، تحقیقاتی جالب و جذابی به شمار می آید. تائیدیه های موسسه NHS در انگلیس در راستای استفاده از Yescarta و Kymriah برای بیماران انگلیسی که به انواع بسیارخاصی از سرطان خون مبتلا هستند و برای درمان تایید شده اند، گامی به سمت جلو در درمان این گونه از سرطان ها به شمار می آید.

اما همچنان سوالاتی از قبیل تاثیرطولانی مدت این داروها، نحوه ی مدیریت و کاهش عوارض جانبی، برای افراد نیازمند به درمان بی پاسخ باقی مانده است که امید است در آینده به این سوالات پاسخ های مناسبی داده شود. موسسه NHS مفتخر است که تعدادی از این بیماران در انگلیس برای اولین بار در اروپا، با این تکنولوژی نوین و بسیار پیچیده به راحتی درمان خواهند شد. در هر صورت چالش های ایجاد شده به وسیله روش های درمانی جدید و جذاب مثل روش کار تی سل تراپی همچنان ادامه دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *