امید به درمان بیماری ملانوما با ایمونوتراپی

ایمونوتراپی ملانومابیماری سرطان پوست ملانوما یا تومور بدخیم پوستی یکی از شایع ترین سرطان ها در پوست می باشد. این تومور که با منشا سلول های ملانوسیت در سطح پوست ایجاد می گردد به سرعت در سطح پوست رشد می کند. به طور معمول مهم ترین عامل شناخته شده ایجاد این بیماری ژنتیکی جهش های مادرزادی ژن CDKN2A بوده و یا به دلیل نقص در سیستم ایمنی در فرد می باشد. در مطالعه انجام گرفته در موسسه کارولینسکا سوئد نشان داده شده است که ایمونوتراپی در این بیماران باعث ایجاد روند بهبود می گردد.

در سرطان پوست ملانوما متاستاتیک که در سراسر بدن گسترش می یابد، شیمی درمانی پاسخ درمانی محدودی را ایجاد می کند. تحقیقات صورت گرفته  در سال های اخیر، نشان داده است که بسیاری از بیماران ملانوما به درمان های ایمونولوژیک جدید پاسخ های خوبی می دهد.

در افراد مبتلا به سرطان، سلول های سرطانی باعث توقف کار سیستم ایمنی در بدن می شوند و در نتیجه دستگاه ایمنی علیه سلول‌های سرطانی که بیش از حد در حال رشد می باشند، مبارزه نکرده و غیرفعال می‌ماند. جیمز آلیسون و تاسوکو هونجو، برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی، سلول‌های توموری را برای دستگاه ایمنی قابل رؤیت کردند و با فعال سازی سیستم ایمنی، سرطان را درمان می کنند.در یک مطالعه جدید که در the Journal of Medical Genetics منتشر شده است،  محققان کارولینسکا سوئد ایمونوتراپی را در افراد مبتلا به ملانوم متاستاتیک با جهش ارثی CDKN2A بررسی کرده و نتایج بدست آمده را با مطالعات گسترده در مقیاس بزرگ که در آن بیماران ملانوما با ایمونوتراپی درمان شدند، مقایسه کردند.

آنها دریافتند که ملانوما متاستاتیک همراه با جهش ها به طور شگفت انگیزی به ایمنوتراپی واکنش نشان می دهد.این محققان همچنین کشف کردند که تومورهای ملانوم با جهش CDKN2A دارای تعداد بیشتری جهش در مقایسه با تومورهای بدون جهش CDKN2A بودند. به گفته این محققان، توضیح احتمالی اثربخشی این درمان به این دلیل است که سلول های توموری CDKN2A با جهش های بسیار، تفاوت زیادی با سلول های سالم دارند که سیستم ایمنی آنها را آسان تر به عنوان عوامل خارجی شناسایی کرده و از بین می برد. این درمان هدفمند چشم‌انداز مدیریت درمانی ملانوم را به شدت تغییر داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *