ارتباط بین قدرت فشار دست و بیماری قلبی

بیماری قلبیمحققان کاهش فشار دست هنگام گرفتن اشیا و دست ‌دادن را نشانه رو به زوال رفتن سلامت و مرتبط با بیماری قلبی می‌دانند. یافته های جدید پژوهشگران حاکی از آن است که ارزیابی فشار دست روشی ساده، سریع و بدون هزینه برای تشخیص احتمال مرگ بعلت بیماری‌های مختلف بخصوص بیماری‌ قلبی است. نتایج این تحقیق بین‌المللی که در ۱۷ کشور دنیا از جمله ایران بر روی حدود ۱۴۰ هزار نفر انجام شده در نشریه Lancet منتشر شده است.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق از بین خانواده‌هایی از طبقات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محدوده سنی ۴۰ تا ۷۰ سال انتخاب شدند و همچنین افراد شرکت کننده در این مطالعه قصد تغییر محل سکونت در چهار سال را نداشتند. قدرت عضلانی بعنوان معیاری برای ارزیابی احتمال مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی در نظر گرفته می‌شود اما هدف این محققان این بود که آیا این معیار می‌تواند در پیش‌بینی مرگ زودرس در گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کاربرد داشته باشد یا خیر.

قدرت عضلانی با فشار دست موقع گرفتن اشیا ارزیابی می‌شود. برای ارزیابی این قدرت عضلانی، معمولا پزشک از بیمار می‌خواهد که دستش را فشار دهد اما در این تحقیق از دستگاه سنجش فشار دست استفاده شد. این تحقیق نشان داد در تمام کشورها و طبقات اقتصادی و اجتماعی بین کاهش قدرت دست هنگام گرفتن اشیا و مرگ بعلت بیماری‌ها، بیماری قلبی (سکته قلبی) و غیر قلبی به استثنا بیماری های تنفسی ارتباط وجود دارد.

این تحقیق همچنین نشان داد که احتمال مرگ در افراد مبتلا به بیماری قلبی و سکته قلبی، سکته مغزی و سرطان که فشار دست قوی دارند کمتر از کسانی است که فشار دستشان ضعیف است. هر چه سرعت کاهش قدرت دست بیشتر باشد احتمال مرگ بعلت بیماری‌های قلبی بالا می‌رود، هر پنج درصد کاهش، احتمال مرگ بعلت بیماری‌های مختلف را ۱۶ درصد و احتمال مرگ بعلت بیماری‌های قلبی و غیرقلبی را ۱۷ درصد (سکته قلبی ۷ درصد، سکته مغزی ۹ درصد) افزایش می‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *