سلول درمانی به منظور بهبود ایمونوتراپی تومور مغزی

محققان دانشگاه علوم پزشکی فلوریدا روش  جدید استفاده از سلول های بنیادی را کشف و ارائه نموده اند  که می تواند راهی  انقلابی برای ساخت داروهای ایمونوتراپی در درمان تومور مغزی ایجاد کند. این روش به نوبه خود یکی از پیشرفت های هیجان انگیز  و منحصر به فرد است که در طول سال ها تحقیق  در این زمینه دیده می شود. در همین زمینه  دکتر دوئن میشل، مدیر کل مرکز تومور مغزی در دانشگاه فلوریدا گفته است: “این کشف بینش و درک عمیقی در مورد مکانیزم های مقاومت در برابر داروهای ایمونوتراپی به دانشمندان می دهد و ممکن است یک نقشه راه برای استفاده از ایمونوتراپی برای درمان موثر بسیاری از انواع سرطان به محققان در این زمینه ارائه دهد.” یافته های این مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شده است.

برخی تومورها قادر به ارسال سیگنالهایی هستند که مانع شناسایی این سلول ها توسط سلولهای ایمنی بدن  شده و در نتیجه  تومور از حمله سلولهای ایمنی مصون می ماند. یک گروه جدید از داروهای ایمونوتراپی، به نام بازدارنده های بازرسی ایمنی با بلوک کردن این سیگنال های مهار کننده باعث می شوند سلول های ایمنی به تومورها حمله کنند و آنها را از بین ببرند. مطالعات اخیر نشان داده شده است که این درمان در بسیاری از انواع سرطان موثر بوده است. اما بسیاری از سرطان ها، از جمله تومورهای مغزی، تاکنون واکنش بهبودی قابل توجهی در برابر مهارکننده های ایمنی نشان نداده اند.

در این مطالعه که به بررسی مکانیسم های مقاومت در برابر ایمونوتراپی با عنوان بازدارنده های بازرسی ایمنی در مدلهای سرطان مغز در مدل موشی پرداخته شده است گلیوبلاستوما نوع پرخطر تومور مغزی بزرگسالان است که پس از تشخیص، فرد به مدت ۲۴ ماه زنده می ماند. مدولابلاستوما، تومور مغزی در مخچه که معمولا کودکان را مبتلا می کند ، در اغلب موارد قابل درمان است، اما این بیماری در ۲۰ تا ۳۰ درصد از بیماران مجددا عود می کند. عوارض جانبی و آسیب های ناشی از درمان های رایج بسیار است. هدف از این مطالعه توسعه درمان هایی است که ایمن بوده و اثرات طولانی مدت و در عین حال کمترین عوارض جانبی را داشته باشند.

سلول های بنیادی و پروژنیتور خونساز جدا شده از مغز استخوان می توانند تومورهای گلیوبلاستوما و مدولابلاستوما را مجددا برنامه ریزی کرده تا آنها را به درمان ایمونوتراپی حساس سازند. پژوهشگران دریافتند در جایی که مقاومت به درمان ایمونوتراپی یک مانع به شمار می آید، تزریق داخل وریدی سلول های بنیادی و سلول های پیش ساز خون، منجر به پاسخ قوی به درمان ایمونوتراپی در مدل های تومور مغزی می شود.

این یک روش کاملا جدید برای غلبه بر مقاومت در برابر ایمونوتراپی است که نشان می دهد در مدل های مقاوم به ایمونوتراپی تومور های مغزی عملکرد مناسبی دارد. اگر این روش در کارآزمایی های بالینی نیز موفقیت آمیز باشد، به عنوان یک رویکرد مناسب می تواند باعث تغییر و بهبود درمان های ایمونوتراپی در بیماران شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *