استراتژی جدید درمانی مانع از رد پیوند می شود!

پیوند سلول های بنیادیبه گفته پژوهشگران دانشگاه کوئینزلند، یک استراتژی جدید درمان می تواند میزان موفقیت پیوند سلول های بنیادی را افزایش دهد. این رویکرد نیازی به تطبیق اهدا کنندگان و بیمار گیرنده پیوند نداشته و همچنین از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی برای جلوگیری از رد پیوند استفاده نمی شود و می توان بیماران بسیاری را با استفاده از سلول های بنیادی درمان کرد. محققان معتقدند داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی تاثیر منفی بر روی پیوند سلول های بنیادی دارند.

به نقل از دکتر پاتل “بیماران دریافت کننده سلول های بنیادی از فرد غیر خویشاوند برای جلوگیری از رد پیوند به طور معمول نیاز به مصرف دارو برای سرکوب سیستم ایمنی بدن خود دارند. هنگام تزریق سلول های بنیادی برای ترمیم رگ های خونی، متوجه شدیم که این سلول ها توسط داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی آسیب دیده اند. در نتیجه سلول های بنیادی عملکرد صحیح و دلخواه را نداشته و رگ های خونی آسیب دیده ترمیم نشدند. ما متوجه شدیم که بدون سرکوب سیستم ایمنی، سلول های بنیادی پیوند شده بهتر عمل می کنند و ممکن است نتایج بالینی بهتری برای بیمار داشته باشند.”

او همچنین گفته است “این درمان می تواند برای بیماران دارای زخم های مزمن ناشی از بیماری هایی مانند بیماری عروق محیطی و ایسکمی لیمبوس استفاده شود. بیماران با زخم های اندام تحتانی که جریان خون ضعیف دارند عموما قادر به انجام عمل جراحی نیستند و در نتیجه قطع عضو می شوند. این رویکرد جدید باعث بهبودی بیماران با استفاده از سلول های بنیادی بدون داروهای سرکوب کننده می شود.”

استراتژی جدید درمان ویژگی های سلول ها را تغییر می دهد. این استراتژی حاصل ترکیب دو نوع از سلول های بنیادی می باشد که یکی از آنها دارای خواص سرکوب کنندگی سیستم ایمنی است. هنگام تزریق همزمان این ترکیب، سلول های بنیادی بدون نیاز به داروهای سرکوب کننده، باقی مانده و باعث بهبود بیماری می شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *