انتقال ایمن تر و کارآمد تر وکتورهای ویروسی در ژن درمانی

وکتور ویروسی ژن درمانیایجاد تغییرات ناخواسته در ساختار مولکولی وکتورهای ویروسی نگرانی کلیدی در افزایش استفاده از ژن درمانی برای بیماران است. پژوهشگران دانشکده پزشکی پرولمن در دانشگاه پنسیلوانیا در یک مطالعه منتشر شده در Molecular Therapy دریافتند، وکتورهای ویروسی استفاده شده در ژن درمانی در زمان تهیه و تولید دچار تغییرات خود به خودی می شوند و این تغیرات بر ساختار و عملکرد آنها اثر می گذارد.

 همانطور که روش های ژن درمانی در درمان بیماری ها رایج تر می شوند، مدیریت هماهنگی آرایش مولکولی ذرات ویروسی که ژن را تحویل می دهند، به یک نگرانی کلیدی در تولید در مقیاس وسیع مبدل می شود. این تیم تحقیقاتی به بررسی روش هایی برای تولید وکتورهای ویروسی ایمن تر همراه با کارایی بالا برای بیماران پرداخته اند. دکتر جیمز ویلسون در این باره گفته است: “این مطالعه مشخص کرد چگونه یک وکتور ویروسی می تواند در طول فرایند تولید فاقد عملکرد شود. کشف چگونگی این رویداد، ما را به سمت کشف روش هایی برای جلوگیری از آن و ارائه ژن درمانی امن تر و کارآمد تر هدایت کرد.”

یک آدنو ویروس (AAV)، وکتور رایج در ژن درمانی، از ۶۰ پروتئین متصل بهم و ژن ویروسی تشکیل شده است. پروتئین ها، پوسته ای به نام کپسید در اطراف ژن ساخته و هماهنگ با هم کار می کنند تا بتوانند به سلول هدف متصل شده و ژن های خود را به داخل سلول انتقال دهند. هر گونه تغییر در این پروتئین ها می تواند توانایی وکتور را برای تحویل ژن به سلول هدف و بیان پروتئین صحیح تحت تأثیر قرار دهد. قبل از این مطالعه، تصور بر این بود که پروتئین های بیرونی آدنو ویروس در نمونه های تحقیقاتی، یکسان هستند. اما این تیم تحقیقاتی متوجه شد که این پروتئین ها در واقع متفاوت هستند. ایجاد تغییرات ناخواسته در ژن ویروس در روند تهیه وکتور باعث ایجاد تفاوت در بیان این پروتئین ها می شود.

به گفته دکتر ویلسون “به منظور درک بهتر اين ابزارهای تحويل ژن، به بررسی و تعيين خواص بيوشيميايی اين مجموعه مولکولي بزرگ پرداختیم.” این تیم در حال حاضر پروتئین های کپسیدی را به گونه ای طراحی می کند که تغییرات خود به خودی ندارند. در واقع فرآیند جدید، موجب ثبات محل های حساس کپسید و بهبود عملکرد آن شده است. این روش نه تنها می تواند هزینه درمان را به نصف کاهش دهد، بلکه می تواند به طور بالقوه عوارض جانبی را نیز کاهش دهد.  برای تأیید بهبود عملکرد آدنو ویروس هایی که در برابر جهش های خود به خودی مقاوم شده اند و بررسی اتصال به سلول هدف و بیان ژن های مورد نظر، پژوهشگران در حال برنامه ریزی مطالعات آینده در مدل های حیوانی هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *