برخی از سلول های بنیادی خونساز عملکرد بهتری نسبت به سلول های هم نوع خود دارند!

سلول های بنیادی خونیدر بدن انسان، روزانه سلول های بنیادی خونساز حدود ۱۰ میلیارد گلبول سفید جدید تولید می کنند که به عنوان سلول های ایمنی شناخته می شوند. براساس یک تحقیق جدید که در مجله EMBO Reports منتشر شده است،اگر برخی از این سلول ها نتوانند وظیفه خود را انجام دهند، مابقی سلول های بنیادی خونساز این کم کاری را به عهده گرفته و کمبود تولید گلبول های سفید را جبران می کنند.  پژوهشگران آزمایشگاه USC این پدیده را با ردیابی سلول های بنیادی خونساز انسانی که در مغز استخوان موش قرار دارند، مشاهده کردند. برای ایجاد برچسب های ردیابی، دانشمندان یک قطعه منحصر به فرد از کد ژنتیکی را به هر سلول بنیادی خونساز متصل کردند.

در طول فرآیند تولید، هر یک از این سلول ها، کد ژنتیکی منحصر به فرد خود را به نسل بعدی خود منتقل می کند – که شامل دو نوع سلول های ایمنی شناخته شده به عنوان سلول های B و سلول های T می باشد. به منظور سنجش مشارکت این سلول های منحصر به فرد، دانشمندان پیوند مغز استخوان در موش انجام دادند. موش ها ترکیبی از سلول های بنیادی خونساز طبیعی و سلول های بنیادی خونساز معیوب با جهش ژنتیکی را دریافت می کنند که این سلول های معیوب توانایی تولید سلول های B یا سلول های T و B را ندارند.

دانشمندان دریافتند که سلول های بنیادی خونساز طبیعی، کمبود سلول های B و T را جبران می کنند. زمانیکه سلول های بنیادی طبیعی همراه با سلول های بنیادی با نقص تولید سلول B پیوند شدند، تولید سلول های B برای حفظ تعادل سیستم ایمنی بدن توسط سلول های سالم و طبیعی به خوبی انجام شد. همچنین زمانیکه سلول های بنیادی طبیعی همراه با سلول های بنیادی با نقص تولید سلول B و T پیوند شدند، تولید هر دو نوع سلول های B و T توسط سلول های سالم و طبیعی انجام شد.

علاوه بر این، دانشمندان دریافتند که تعداد کمی از این سلول ها، بیشترین کار را انجام می دهند. این سلول های بنیادی خونساز کلیدی به طور چشمگیری تکثیر می یابند و کمبود سلول های ایمنی در موش های دریافت کننده را جبران می نمایند.این سلول ها پس از پیوند به موش های دیگر نیز به تکثیر فراوان خود ادامه می دهند تا میزان سلول های مورد نیاز را فراهم نمایند. “این توانایی سلول های بنیادی، درجه انعطاف پذیری بالایی را به سیستم ایمنی بدن در روند پیری، مراحل اولیه بسیاری از سرطان های خون و اختلالات و پیوند استخوان می دهد. به نقل از استادیار سلول های بنیادی و طب ترمیمی در ایالات متحده آمریکا “با درک و در نهایت بهره برداری از این ظرفیت ذاتی سلول های بنیادی، می توان درمان ها را برای طیف وسیعی از بیماری ها بهینه سازی کرد.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *