سلول درمانی برای آسیب تروماتیک مغز

آسیب تروماتیک مغزاولین مورد موفق سلول درمانی برای آسیب تروماتیک مغز توسط گروهی از پزشکان در بیمارستان عمومی BGS انجام شد. از طریق این روش درمانی، مغز استخوان مستقیما به مغز پیوند داده شد. دکتر ونکاتارامانا رئیس بیمارستان مغز و اعصاب BGS تایید کرد که این اولین اقدام در کشور هند و پس از کشور چین، دومین در جهان است.

این مطالعه بر روی یک فرد هندی ۲۷ ساله که سال گذشته در اثر تصادف در بیمارستان BGS بستری شده بود، انجام گرفت. این فرد از آسیب آکسونال منتشر که نوعی آسیب شدید مغزی است رنج می بُرد که در آن بیمار برای دوره ای بیهوش باقی میماند و برای رفع نیاز های روزانه خود به کمک احتیاج دارد. این بیمار بیش از ۳ ماه در حالت کُما قرار داشت. در این جراحی که در ماه مارس انجام شد، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۴ میلیون سلول بنیادی به صورت مستقیم به مغز بیمار تزریق شد. یک ماه پس از پیوند بهبود قابل ملاحظه ای در بیمار مشاهده شد به طوری که حافظه بیمار به حالت قبل برگشت و توانست شروع به صحبت کند و اندام های خود را حرکت دهد. او همچنین توانست اعضای خانواده خود و دوستانش را بشناسد، اما استراحت طولانی مدت منجر به سفتی مفاصل و نهایتا انجام فیزیوتراپی گردید.

به نقل از رئیس بیمارستان BGS و پزشک معالج این بیمار ” این اعتقاد که آسیب های مغزی قابل درمان نیستند، باوری غلط و ثابت نشده است. همچنین وی افزود : نیاز افرادی که دچار تصادف می شوند ما را مجبور به مطالعه در حیطه سلول درمانی کرد.”
از سال ۲۰۰۴ تاکنون محققان به دنبال راهی برای کمک به تعداد زیادی از افرادی که در اثر تصادفات رانندگی از کار افتاده اند، بوده اند که سلول درمانی یکی از روش های درمان این افراد می باشد. محققان در حال برنامه ریزی مطالعات آینده در زمینه سلول درمانی آسیب های وارده به سر، به کمک سلول های بنیادی هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *