سلول های بنیادی عصبی و سکته مغزی

سلول های بنیادی عصبیتعداد بسیار بالایی از افراد سالانه دچار سکته مغزی می شوند، که آسیب ناشی از انسداد رگ های خونی مغز ممکن است دائمی باشد و نیمی از این افراد دچار معلولیت خواهند شد. در یک کارآزمایی بالینی که اخیرا در ایالت متحده انجام شده، از سلول های بنیادی عصبی به منظور بهبود سکته مغزی استفاده شده است. تاکنون ۳۴ بیمار با سکته مغزی بهبود یافته اند و این در حالی است که این بیماران پس از چند ماه از وقوع سکته به این روش درمان شدند.

ابتدا سلول های بنیادی عصبی از نمونه های بافتی مغز جنین اهدا شده به بانک سلول های بنیادی جداسازی شده در محیط
آزمایشگاه کشت داده شدند. سپس سلول های بنیادی عصبی تکثیر یافته به مغز بیماران تزریق شد و این سلول ها سبب تحریک و رشد سلول های عصبی و عروق در ناحیه آسیب دیده می شوند. کسب موفقیت در چنین درمان هایی منجر به ایجاد امیدواری در بیماران دارای آسیب ستوت فقرات و پژوهشگران و دانشمندان این حیطه می شود.

از این رو دانشمندان توانسته اند با استفاده از سلول های بنیادی عصبی به بهبود بیمارانی که در حادثه تصادف فلج شده اند، کمک کنند و این روش سلول درمانی باعث بهبود بازسازی نخاع و بازگشت تحرک در یک طرف بدن این بیماران شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *