دوره آموزشی صنعتی سازی تولید فرآورده های سلول درمانی

زمان برگزاری : ۳ آذز ماه ۱۳۹۷

ساعت شروع: ۸ صبح

 مکان : ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

از علاقه مندان به شرکت در این دوره دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *