کشف مارکر جدید شناساگر برای تشخیص و درمان سرطان

تشخیص و درمان سرطانیک تیم تحقیقاتی بین المللی به رهبری مارتین پرا، دانشمند مشهور حوزه سلول های بنیادی مارکر جدیدی کشف کرده اند که نقش مهمی در درک چگونگی گسترش سرطان در کبد، پانکراس و مری ایفا میکند. این مطالعه که در مجله Stem Cell  منتشر شده است باعث افزایش درک ما از نقش سلول های بنیادی و سلول های تمایزیافته تر در ترمیم بافت، و همچنین تشخیص و درمان سرطان می شود.
از آنجایی که سلول های بنیادی در اندام هایی مانند کبد و پانکراس ساکن هستند، بنا براین جداسازیِ این سلول ها از سلول های اولیه بافت بسیار سخت است. طبق یافته های جدید این تیم تحقیقاتی آنتی بادی های جدیدی به عنوان مارکر سلول های بنیادی سرطانی در سرطان های مذکور شناسایی و معرفی شد.

به گفته پروفسور پرا رئیس موسسه سلول های بنیادی استرالیا و استاد دانشگاه ملبورن، این آنتی بادی توانست سلول های مرتبط به بیماری را در بیماری هایی مثل سیروز کبدی و سرطان هایی مانند آدنوکارسینوم پانکراس و کارسینوم مری شناسایی کند. وی افزود: به وسیله قدرت تشخیصی این سلول ها ما امیدوارهستیم که بتوانیم از نقش آنها در ترمیم و بازسازی بافت، تشخیص و درمان سرطان هایی مثل سرطان پانکراس آگاهی بیشتری بیابیم. سرطان کبد، پانکراس و مری اغلب بسیار سخت تشخیص داده می شوند و درمان آنها بسیار چالش برانگیز است.

با تحقیقات انجام شده چندین ساله در آزمایشگاه پروفسور پرا در مرکز سلول های بنیادی استرالیا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، همکاری بزرگی از طرف دانشمندان سراسر جهان برای مطالعه بر روی این تحقیق، شکل گرفت. با حمایت از تولید بیشتر آنتی بادی های شناساگر و جداکننده سلول های بنیادی از سلول های تمایزیافته این بافت ها، منجر به توسعه روش های جدید تشخیصی و درمانی می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *