سلول های بنیادی در تحقیقات بیماری هپاتیت c

هپاتیت C یک بیماری عفونی است که باعث التهاب و نارسایی ارگان ها می شود و در افراد مختلف تاثیرات متفاوتی دارد. اما هنوز دلیل اینکه چرا بعضی از افراد به این عفونت حساس و بعضی از آنها مقاوم هستند مشخص نیست. دانشمندان معتقدند که اگر بتوان بر روی سلولهای کبدی افراد مختلف در آزمایشگاه مطالعه کرد، بر این اساس می توان تعیین کرد که چگونه تفاوت های ژنتیکی می توانند پاسخ های مختلفی ایجاد کنند. با این حال متاسفانه کشت سلول های کبدی در آزمایشگاه و مشاهده آنها بسیار سخت است. زیرا زمانی که این سلول ها از بدن خارج می شوند تمایل به از دست دادن ساختار و عملکرد طبیعی خود را دارند.

اکنون محققان دانشگاه MIT، دانشگاه راکفلر و کالج پزشکی ویسکانسین، راهی برای ایجاد سلول های شبه کبدی از سلول های بنیادی پرتوان القایی یا همان iPSCs  یافته اند که از بافت های بالغ بدن ساخته شده اند. این سلول های شبه کبدی مشتق از iPSCs، قابلیت آلوده شدن به هپاتیت C را دارند.

چنین سلول هایی به دانشمندان در مطالعه اینکه چرا پاسخ افراد به این بیماری عفونی متفاوت است، کمک می کنند. این اولین بار است که دانشمندان توانسته اند در سلول های مشتق از iPSCs عفونت را وارد کنند، شاهکاری که بسیاری از تیم های تحقیقاتی در تلاش برای دستیابی به آن هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *