درمان پارکینسون با سلول های بنیادی برنامه ریزی شده

جراحان تقریبا ۵ میلیون سلول پیش ساز تولید کننده دوپامین را به مغز بیماران پارکنسون تزریق می کنند.محققان دانشگاه کیوتو در ژاپن اعلام کردند که با استفاده از سلولهای بنیادی بزرگسال برنامه ریزی شده، یک آزمایش بالینی برای درمان بیماری پارکینسون آغاز شده است. به گفته جون تاکاهاشی، جراح مغز و اعصاب در مرکز تحقیقات کیوتو، این اولین کارآزمایی بالینی در جهان است که از سلولهای iPS در بیماری پارکینسون استفاده کرده است.

تاکاهاشی و همکارانش سلول های عصبی تولید کننده دوپامین را که از تمایز سلولهای بنیادی پلوریپوتنت القایی (iPSCs) اهداکنندگان سالم بوجود آمده است، به مغز بیماران پارکینسون تزریق می کنند. تقریبا ۵ میلیون سلول به ناحیه استریاتوم مغز بیمار تزریق می شود. این ناحیه که در شکل به رنگ قرمز نشان داده شده است، اولین ناحیه مغز است که در بیماری پارکینسون درگیر می شود.

این تیم پژوهشگران قصد دارد تا تزریق این سلولها را در هفت بیمار انجام دهد و دو سال پس از تزریق وضعیت بیماران را بررسی کند. مطالعه سال گذشته در مدل میمون نشان داد که سلول های تزریقی می توانند تا دو سال در مغز میمون زنده بمانند و علائم بیماری پارکینسون را بهبود بخشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *