نتایج مثبت درمان بیماری های ارتوپدی با سلول های بنیادی مغز استخوان

مطالعات در حیطه سلول ها بنیادی و بیماری های ارتوپدی نشان دهنده پیشرفت قابل ملاحظه ای در روند بهبود بیماران ارتوپدی است. نتایج نشان می دهد که تکنولوژی استفاده از سلول های بنیادی مغز استخوان در بیماران ارتوپدی تحت درمان با این سلول ها، نتایج بهبودی چشمگیری را نشان می دهند. این محصولات سلولی همچنین تغییرات چشمگیری در مراحل جراحی ایجاد خواهند کرد و دامنه های کاربردی پزشکی را در این زمینه گسترش می دهد. آسیب های استخوان های اسکلتی عضلانی عمدتا در جمعیت های پیر اتفاق می افتد و باعث درد، محدودیت عملکرد و اغلب ناتوانی شده که نیاز به مداخله جراحی دارند.
از آنجایی که بسیاری از عمل های جراحی نتایج دلخواه را ندارند، در این مطالعه در زمان جراحی با هدف بهبود روند بهبودی از سلول های بنیادی مزانشیمی استفاده شده است. تزریق سلول های بنیادی مغز استخوان محیط را جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی محل آسیب دیده فراهم کرده و این سلول ها با تکثیر و تمایز خود موجب تسریع بهبودی و افزایش توانایی تحرک بیماران می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *