یافته های جدید در درمان بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمربر اساس یافته های دانشمندان، عاملی که می تواند به عنوان منبع جدیدی برای مطالعه و درمان بالقوه بیماری آلزایمر و یا سایر وضعیت های مشابه شامل تخریب سلول های مغزی باشد، کشف شده است. محققان در دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو سلول های پوستی انسان و موش را با استفاده از پروتئنی به نام Sox2 به سلول های بنیادی مغزی تبدیل کردند.

فرآیند تبدیل سلول های پوست به سلول های بنیادی عصبی، تنها با استفاده از این پروتئین، بسیار غیر عادی است و به طور معمول فرآیندی بسیار پیچیده است. به نقل از پروفسور Teplow، سلولهای بنیادی عصبی سلول هایی هستند که میتوانند به سلول های تشکیل دهنده عصب و یا سلول های پشتیبان آنها در مغز تبدیل شوند.

سلول های بنیادی عصبی شکل گرفته در این مطالعه منحصر به فرد هستند زیرا این سلول ها به گونه ای طراحی شده اند که به سلول های توموری تبدیل نمی شوند. این سلول های بنیادی نابالغ مغزی، سپس به انواع مختلفی از سلول های عملکردی مغز تبدیل شده که قابلیت برقراری ارتباط با سلول های دیگر در مغز موش ها را دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *