پیوند سلول های بنیادی به اولین بیمار پارکینسون

یک مرد پنجاه ساله مبتلا به بیماری پارکینسون، به عنوان اولین فرد گیرنده پیوند سلول های بنیادی در این بیماری در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ وارد کارآزمایی بالینی فاز یک شد.

این بیمار به مدت دو سال تحت نظارت قرار می گیرد و داروهای سرکوب کننده ایمنی را به منظور کاهش خطر رد پیوند مصرف خواهد کرد. سلول های پیوند شده، نورون ها یا سلول های عصبی تولید کننده دوپامین هستند که از سلول های iPS فرد دهنده بدست آمده اند. دکتر کیکوچی، جراح بیمارستان دانشگاه کیوتو در ژاپن در عمل جراحی سه ساعته دو میلیون و چهارصد هزار سلول را به سمت چپ مغز بیمار مبتلا به پارکینسون پیوند زد.

این عمل به عنوان اولین پیوند سلول بنیادی در بیمار پارکینسون جهت بررسی ایمنی در نظر گرفته شده است. محققان گزارش می دهند که تا کنون، بیمار هیچ واکنشی منفی نسبت به پیوند سلول ها نداشته است. اگر بیمار همچنان این درمان را تحمل کند، شش بیمار پارکینسون دیگر نیز در این کارآزمایی بالینی شرکت خواهند کرد.

شش ماه بعد، عمل پیوند سلول های عصبی در سمت راست مغز این بیمار انجام خواهد شد. هدف از این درمان، جبران تولید دوپامین بوسیله سلول های عصبی می باشد، که در بیماری پارکینسون دچار اختلال شده اند.

 به گفته پروفسور تاکاهاشی که رهبری این تیم تحقیقاتی را در مرکز تحقیقات و کاربرد سلول های iPS بر عهده دارد “بهترین سناریو این است که بیماران با این روش بهبود یافته و احتیاجی به مصرف دارو نداشته باشند. هدف از این درمان ها بازگرداندن عملکرد به افراد مبتلا به این بیماری است. همچنین با تولید و تکثیرانبوه سلول های عصبی تولید کننده دوپاین از سلول های iPS می توان وارد مرحله تجاری سازی مصرف این سلول ها شد.” سلول درمانی امکان جایگزینی نورون هایی را که در بیماری های عصبی مانند بیماری پارکینسون و آلزایمر از دست رفته است، ارائه می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *