تشریح چگونگی تشکیل ماهیچه ها توسط محققان کانادایی


ماهیچه ها
تمام مهره داران  برای عملکرد به ماهیچه ها احتیاج دارند. ماهیچه ها فراوان ترین و گسترده ترین بافت بدن انسان را تشکیل میدهند و برای حرکت کامل هستند. بر اساس مطالعات اخیر،  یک تیم تحقیقاتی بین المللی دو پروتئین که برای  رشد ماهیچه اسکلتی ضروری هستند را کشف کرده است. این مطالعه که  به رهبری پروفسور جین فرانسوا کوته صورت گرفته است میتواند به درک بهتر بیماری های نادر عضلانی و توسعه روش های  درمانی جدید کمک کند.

ماهیچه های اسکلتی به استخوانها متصل هستند و بدن را جهت انجام امور حرکتی توانا میسازند. چه در یک رویان جنینی و یا دریک ورزشکار حرفه ای یکی توالی مشابه، تشکیل این ماهیچه ها را هدایت میکنند. در مهره داران سلول های مشتق از سلول های بنیادی که میوبلاست نامیده میشوند، ابتدا نزدیک به هم و در یک ردیف قرار می‌گیرند تا نهایتا به غشاهای سلولی متصل شوند.

به نقل از دکتر کوته، مییوبلاست ها ادغام میشوند تا یک سلول بزرگتر را ایجاد کنند. این پدیده خاص ” ادغام سلولی” نامیده میشود که بافت های کمی را شامل میشود. و در ایجاد جفت و شکل گیری استخوان ها دموثر است. برای گسترش و ترمیم ماهیچه، میوبلاست ها باید با دقت بسیار بالایی حرکات خود را انجام دهند به طوری که هر حرکت اشتباهی منجر به نقص در ماهیچه خواهد شد. در این مطالعه این تیم تحقیقاتی، دو پروتئین ClqL4 و Stabilin-2 را کشف کردند و تصریح کردند که این دو پروتئین مسئول تنظیم حرکات انفرادی هستند.

در واقع دو پروتئین ClqL4 و Stabilin-2 میتوانند تکامل موفق این توالی پیچیده را تضمین کنند. این پروتئین ها میتوانند فرآیند ادغام سلولی را در لحضات ضروری کند سازند و یا به طور کلی تنظیم کنند. نقش این پروتئین ها بسیار مهم است و اگر در عملکرد میوبلاست ها اختلال ایجاد شود، ماهیچه ها  در اندازه درست و مناسب تشکیل نخواهند شد و عملکرد آنها نیز کارآمد نخواهد بود. در واقع این همان اتفاقی است که در بیماری های عضلانی رخ میدهد و منجر به ضعیف شدن عضله و همچنین دشواری حرکت در بیماران مبتلا میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *