دوره آموزشی صنعتی سازی تولید فرآورده های سلول درمانی

زمان برگزاری : ۳ آذز ماه ۱۳۹۷

ساعت شروع: ۸ صبح

 مکان : ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

از علاقه مندان به شرکت در این دوره دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایند.

با ۸۰ درصد تخفیف در هزینه ثبت نام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *