ابلاغ آیین‌نامه سلول‌ درمانی آغازی بر توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در کشور

سلول درمانی به‌عنوان مغز متفکر در نقطه‌ای متمرکز، از شاخه‌های نوین پزشکی در کشور است، که می‌تواند خدمات گسترده و بی شماری به بیماران ارائه کند.  در آینده نه چندان دور آینده پزشکی به سمتی سوق داده خواهد شد که اکثر متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی از سلول برای درمان بیماران خود استفاده خواهند کرد که برای هموار کردن مسیرها برای این امر وجود آیین‌نامه‌ سلول درمانی از ضروریات است.

مهدی شادنوش رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری معاونت درمان وزارت بهداشت، با تأکید بر اهمیت حوزه‌های تخصصی علوم پزشکی در کشور گفت: همان‌طور که میدانیم شاخه‌های پزشکی پیوند سلول های بنیادی خونساز (مغز استخوان) و به‌طورکلی سلول درمانی، از شاخه‌های نوین حوزه پزشکی است، که می‌تواند خدمات گسترده و بی شماری به بیماران ارائه کند، به‌طوری‌که زندگی بیماران را به‌طور کل دستخوش تحولات زیادی کند.  رویداد خیلی مهمی که اخیرا در دنیای پزشکی رخ داده، استفاده از سلول درمانی در درمان بسیاری از بیماری‌های مختلف است که در برخی حوزه‌ها مانند پیوند سلول‌های بنیادی برای بیماری‌های خونی و سرطانی این علم ترجمه و کاربردی شده و در برخی رشته‌های دیگر مانند علوم اعصاب، ریه و.. نیز باید زمینه را برای ترجمه این علم فراهم کرد.

وی در ادامه افزود: درگذشته روند درمانی بیماران در حوزه سلول درمانی، در مطب‌ها و کلینیک‌ها، صورت می‌پذیرفت، که با توجه به نوین بودن این شاخه تصمیم بر ایجاد نظم و انضباط بیشتر در این حوزه گرفته شد. بر همین اساس نخستین گام اجرایی این علم نوین در کشور با تدوین آیین‌نامه سلول درمانی برداشته شد. در تدوین آیین‌نامه سلول درمانی، نظرات کارشناسانه و تخصصی از افراد در حال خدمت جمع‌آوری شد، تا درنهایت چهارچوب منظمی از این آیین‌نامه به دست آمد و با پشت سر گذاشتن مراحل حقوقی کار، آیین‌نامه سلول درمانی توسط وزارت بهداشت ابلاغ‌شده است.

کشورهای جهان با ورود به مبحث سلول درمانی بر اهمیت این مسئله کاملاً واقف‌اند و هر کشوری متناسب با مراکز بهداشت و درمان در حیطه جغرافیایی قوانین مربوطه را تعریف می‌کنند و در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف سلولی، راه‌کارهای صحیح و مثبتی ارائه می‌دهند.  شادنوش با اشاره به وضعیت کشورمان در حوزه سلول درمانی اظهار کرد: ایران نیز با تدوین آیین‌نامه مذکور در نظر دارد، تا بانظم و انضباط بیشتری به این حوزه ورود پیدا کند. این فعال حوزه پزشکی با اشاره به نحوه اجرایی این آیین‌نامه بیان کرد: بعد از این بر اساس تدوین این آیین‌نامه، هرگونه خدمات پزشکی بازساختی و سلولی در محل مطب‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها مجاز نخواهد بود و می‌بایست مراکز ارائه‌دهنده خدمات تنها در چارچوب این آیین‌نامه حرکت کنند.  وی در ادامه گفت: افرادی که در راستای این آیین‌نامه فعالیت می‌کنند، می‌بایست علاوه بر مهارت در رشته تخصصی پزشکی خود، گواهی‌نامه خدماتی پزشکی بازساختی و سلولی معتبر داشته باشند.

شادنوش با اشاره به چارچوب نظارتی آیین‌نامه سلول درمانی تصویب‌شده بیان کرد: جهت نظارت بر فرایند صدور مجوز سلول درمانی، تا اطلاع ثانوی کلیه عملیات صدور پروانه می‌بایست با تأیید وزارت بهداشت و مشخصاً مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها و اداره صدور پروانه وزارت خانه‌ها صورت بپذیرد. همچنین تأمین محصولات پزشکی بازساختی و سلول درمانی در بخش بیمارستان هم صرفاً با تأیید وزارت بهداشت خواهد بود. وی در ادامه فرایند اجرایی این آیین‌نامه را مثبت خواند و گفت: با توجه به نوین بودن این فرآیند و آغاز سازمان‌دهی و سیستماتیک کردن این موضوع به‌صورت متمرکز می‌توانیم امیدوار باشیم که در این مسیر ما هم می‌توانیم همانند کشورهای پیشرفته بانظم بیشتری حرکت کنیم.  رئیس” مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها” گفت: در این آیین‌نامه، پزشک متخصص یا فوق تخصص دوره‌دیده، به‌عنوان مسئول  فنی، تجویزهای بالینی را انجام میدهند، همچنین مسئولان فنی  اتاق تمیز و آزمایشگاه های سلول درمانی مسئولین فنی جداگانه دارند.

وی با اشاره به فعالیت سلول درمانی در بیمارستان‌ها بیان کرد: فعالیت‌های سلول درمانی در بیمارستان‌ها بر اساس تدوین آیین‌نامه مذکور، به‌صورت شبانه‌روزی خواهد بود، به‌نحوی‌که هر بیمارستان متقاضی می‌بایست حداقل سه تخت بستری همراه با پرستار و تجهیزات تخصصی،  طبق ضوابط معین‌شده اختصاص دهد.  شادنوش بیان کرد: ارائه خدمات درمانی پیشرفته آموزش، توانمندسازی متخصصان مرتبط و ساماندهی ظرفیت‌های علمی کشور از اهداف وزارت بهداشت و همچنین از وظایف‌ حاکمیتی است که در این آیین‌نامه تلاش شده در حوزه بازساختی و سلول درمانی حتماً لحاظ شود. در ادامه از حضور متخصصین و فوق تخصصان صاحب‌نام کشور در ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، ابراز امیدواری کرد و گفت: خرسندیم که بهترین متخصصین و فوق تخصصان  ما در سطح کشور با حضورشان در  یک محیط کاملاً علمی، که از یک‌سو از نزدیک با مشکلات عملی مواجه بودنده اند و از سوی دیگر کاملاً با گره‌های موجود در کار مواجه هستند، در ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت نقش‌آفرینی می‌کنند.

اصولا علمی در دنیا رشد می‌کند که محصولات آن وارد بازار شود که با توجه به فراهم بودن مسیرها در حوزه سلول‌های بنیادی برای دستیابی به بازار، شرکت‌های بزرگ اولین اقدامی که انجام داده‌اند ارزیابی وضعیت بازار آینده این حوزه بوده است. با توجه به اینکه محققان کشورمان نیز به علوم پایه سلول‌های بنیادی دست یافته‌اند، باید در جهت هموارکردن مسیرها برای دستیابی محققان به این بازار همه پژوهشگران و مسؤولین با هم همکاری داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *