برگزاری کارگاه آموزشی صنعتی سازی و تولید فراورده های سلول درمانی

در جریان برگزاری سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، کارگاه آموزشی صنعتی سازی و تولید فراورده­های سلول درمانی با حضور اساتید، مدرسین و اعضای هیات علمی و همچنین جمعی از دانشجویان و پژوهشگران این حوزه در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۷، در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

این دوره آموزشی با همکاری شرکت «سل تک فارمد»،  با تکیه بر حفظ استراتژی کنترل کیفیت محصولات سلول درمانی و استاندارد های این حوزه برگزارگردید که از استقبال قابل توجهی از سوی دانشجویان و پژوهشگران حوزه پزشکی بازساختی و سلول درمانی برخوردار بود. این کارگاه تخصصی در طی پنج مرحله توسط مدرسین مجرب مربوطه ارائه گردید.

در ابتدا به اهميت سلول درمانی در مبحث طب ترميمي و معرفی شرکت سل تک فارمد، محصولات و دپارتمان هاي مختلف آن، پرداخته شد. سپس مباحث اختصاصی بر پایه تکنیک ها و روش های جداسازی سلول هاي بنیادی از انواع بافت ها و همچنين روش هاي مختلف کشت اين سلول ها، مطرح شد. در ادامه به چگونگی توسعه ي تولید محصولات سلولي در مقیاس صنعتي و مستندسازی هاي مرتبط با توسعه ي محصول، بر مبناي کيفيت منتج از طراحي (QbD) اشاره شد.

در خلال این کارگاه تخصصی به مباحث و مفاهيم کنترل کيفيت و استاندارهاي مربوطه، جهت تولید و آزاد سازي محصولات سلول درمانی، به تفصیل پرداخته شد و همچنین در تکمیل مباحث فوق و در راستاي ارائه يک مدرک مستند جهت اثبات صحت تمامي فرايندها، اصول معتبرسازی فرآیند با نگرش جديد “معتبرسازي مداوم فرايند” مبنتي بر مفاهيم کيفيت منتج از طراحي، فضاي طراحي و آناليز ريسک ارائه شد. در نهایت در این کارگاه با اشاره به توجه روزافزون به حوزه ي سلول درماني و پزشکي بازساختي و نياز به صنعتي سازي محصولات اين حوزه، به اهميت توسعه ي محصول و فرايندهاي توليد، استراتژي هاي کنترل کيفيت و معتبرسازي فرايندها، منطبق بر استانداردهاي داخلي و بين المللي پرداخته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *