دریافت جایزه بهترین غرفه توسط غرفه شرکت سل تک فارمد

غرفه شرکت سل تک فارمد در سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار شد و جایزه بهترین غرفه از نگاه بازدیدکنندگان را به دست آورد.
غرفه شرکت سل تک فارمد در طول مدت برگزاری جشنواره با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان و خبرنگاران رسانه ها همراه بود، این غرفه به اتفاق اعضای هیئت داوران جایزه بهترین غرفه در جشنواره را دریافت کرد، در ضمن از تک تک عزیزانی که در غرفه این شرکت حضور بهم رساندند که شامل دبیران محترم، مدیران ارشد، میهمانان خارجی، اساتید و  دانشجویان گرامی، همچنین خبرنگاران محترم و بازدیدکنندگان عزیز که توفیق دیدارشان را در غرفه سل تک فارمد در سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی داشتیم، کمال تشکر و قدردانی را داریم و همواره از این تجدید دیدارها مفتخر هستیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *