دانشمندان توانستند با استفاده از سلول های تخمک موش های بالغ، سلول بنیادی ایجاد کنند!

دانشمندان در موسسه پزشکی لانگون با استفاده از سلول های تخمک موشهای بالغ، سلول های بنیادی ایجاد کرده اند که میتواند در تحقیقات تولید مثلی و پزشکی بازساختی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مطالعه ی اخیر محققان دریافتند در صورتی که ظرفیت تولید سلول های بنیادی از سلول تخمک را ثابت در نظر بگیریم، سلول تخمکی که از افراد مسن تر حاصل میشود نسبت به سلول های به دست آمده از افراد جوانتر، تاثیر بسیار کمتری در روند تولید سلول های بنیادی دارد.
به نقل از نویسنده ارشد این تحقیق با استفاده از سلول های بنیادی مشتق شده از سلول تخمک موش های بالغ، میتوان سلول های جدید قلبی، مغزی و عصبی را تولید کرد. در صورتی که بتوان این یافته ها را در انسان نیز مورد استفاده قرار داد، از هر سلول تخمک میتوان یک نطفه ایجاد نمود، و سایر سلول ها را به منظور ایجاد غضروف ذخیره سازی کرد. به عنوان مثال میتوان این سلول ها را به سلول غضروفی تبدیل کرده و برای درمان آرتروز استفاده کرد، یا اگر فرد مبتلا به بیماری پارکینسون شود این سلولها را می توان به سلول عصبی تمایز داد و همچنین با تمایز به سلول های قلبی به درمان بیماری های قلبی پرداخت.
به نقل از پژوهشگران این تحقیق، تکنیک توصیف شده در این مطالعه میتواند تمام نگرانی های اخلاقی و مذهبی مرتبط با سلول های بنیادی جنینی را از بین ببرد، زیرا سلول مورد استفاده برای تولید سلول های بنیادی، سلول تخمک است نه جنین و همچنین مارکرهای موجود بر روی این رده از سلول های بنیادی، کاملا مشابه با مارکر های سلول های ایمنی تخمک هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *