سلول درمانی می تواند باعث بهبود عملکرد مغز در مدل بیماری آلزایمر شود!

بیماری آلزایمرمغز شما با هماهنگی کامل بسیاری از سلول ها و مولکول ها عمل می کند و اگر یکی از آن ها نا هماهنگ باشد، بر عوامل دیگر نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال در بیماری آلزایمر، آسیب به نورون های خاص می تواند سیگنال های بین سلول های مغزی را تغییر دهد و باعث از دست رفتن توانایی شناخت و یادآوری شود. مولکول های سیگنالینگ برای مدیریت نورون های مغزی بسیار مهم هستند. محققان مزایای درمانی تغییرات ژنتیکی در نوع خاصی از سلول های عصبی به نام اینترنورون ها و پیوند آنها را به مغز یک مدل موش بیماری آلزایمر کشف کرده اند.

اینترنورون ها شبکه های پیچیده بین نورون ها را کنترل می کنند، به این ترتیب نورون ها می توانند سیگنال ها را به صورت هماهنگ ارسال کنند.در اختلالات سیستم عصبی مانند بیماری آلزایمر، شیزوفرنی و اوتیسم هماهنگی بین سلول های عصبی نورون از بین می رود. دانشمندان نشان دادند در مدل های موشی بیماری آلزایمر، عملکرد اینترنورون ها مختل می شود و این عدم هماهنگی به بخش حافظه آسیب وارد می کند. تیم تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از مهندسی ژنتیکی و ایجاد تغییرات در اینترنورون ها باعث بهبمود عملکرد آنها شده و با پیوند این سلول ها به مدل موشی بیماری آلزایمر نشان دادند که هماهنگی بین سلول های عصبی متعادل می شود. هر اینترنورون اصلاح شده از لحاظ ژنتیکی قادر به کنترل و ایجاد هماهنگی بین هزاران نورون می باشد.

این کضف جدید می تواند به عنوان یک درمان امیدوار کننده برای بهبود حافظه و بازگشت عملکرد مناسب مغز در  بیماران مبتلا به اختلالات عصبی در نظر گرفته شود. این تیم تحقیقاتی همچنین به دنبال دارویی هستند که با اعمال اثر بر روی اینترنورون های انسان بتواند به بهبود بیماران مبتلا به آلزایمر کمک کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *