درمان بیماری فیبروز ریوی با سلول های بنیادی ریه

یک گروه از دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی تحقیقات زیادی را در زمینه استفاده از سلول های بنیادی ریه برای درمان چندین بیماری مانند فیبروز ریوی، بیماری مزمن انسداد ریوی و فیبروز کیستیک انجام داده اند. اغلب این بیماری ها کشنده هستند و افراد بسیاری مبتلا به بیماری های ریوی می باشند .

در مطالعات مجله Respiratory Research، دانشمندان نشان دادند که می توانند سلول های بنیادی ریه را با یک روش نسبتا غیر تهاجمی از افراد جداسازی کنند. سپس توانستند سلولهای اخذ شده را در محیط آزمایشگاه کشت داده و به تعداد سلولهای کافی برای درمان بیماری در انسان دست یابند.  در مطالعه دیگری که در مجله Cells Translational Medicine منتشر شد، این تیم تحقیقاتی نشان داد که می توانند از همان نوع سلول ریه استفاده کنند تا به طور موفقیت آمیزی سبب بهبود بیماری مزمن، غیرقابل برگشت، و در نهایت کشنده در مدل حیوانی بیماری فیبروز ریوی  شوند .

محققان در حال برنامه ریزی برای اولین کارآزمایی بالینی در بیماران مبتلا به بیماری فیبروز ریوی  هستند. داروهای فعلی فقط باعث تسکین و کاهش علائم بیماری هستند و قادر به متوقف سازی روند بیماری نمی باشند. در این مطالعه به منظور کاهش خطر رد پیوند از سلول های بنیادی ریه خود بیماران به صورت اتولوگ استفاده می شودف اما چشم انداز این دانشمندان ایجاد بانک آلوژن سلول های بنیادی برای فراهم سازی میزان سلول های کافی جهت درمان بیماران ریوی می باشد. این کارآزمایی بالنی در گروه کوچک از بیماران مبتلا به فیبروز ریوی در حال انجام می باشد. در آینده، دانشمندان امیدوارند که درمان سلول های بنیادی ریه به بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریوی و فیبروز کیستیک نیز کمک کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *