آیا سلول های بنیادی قلبی می توانند به درمان قلب بیمار کمک کنند؟

تیم تحقیقاتی در دانشگاه روتگرز اقدامات مهمی در راستای بهبود خود به خودی بیماری های قلبی به وسیله ابداع مدل جدیدی که نیاز به جراحی بای پس، پیوند قلب و پمپ های مصنوعی را کاهش میدهد داشته اند.

در این مطالعه که در مجله   Frontiers in Cell and Developmental Biologyبه چاپ رسیده است، ابتدا سلول های بافت همبند قلب انسان جداسازی و با روش مهندسی معکوس به سلول های بنیادی قلبی تبدیل شدند و سپس با دست ورزی مجدد به سلول های ماهیچه قلبی تبدیل شدند. این سلول های ماهیچه قلبی که به تازگی ایجاد شده اند باید در زیر میکروسکوپ به صورت خوشه های بهم چسبیده ای که در یک واحد قرار دارند دیده شوند. به نقل از دکتر لی، نویسنده ارشد این مطالعه، سلول های قلبی که با این روش ایجاد شده اند، اجتماع آنها به صورت طبیعی نیست و فاقد ضربان هستند.

این تیم تحقیقاتی موفق شدند که این مسئله را  با بیان چند باره یک پروتئین در سلول به نام  CREG حل کنند. فیبروبلاست ها سلول هایی در بافت همبند، از بافت قلب جداسازی میشوند و با مهندسی معکوس به سلول های بنیادی تبدیل میشوند. این کار زمانی در سلول انجام گرفت که پروتئین CREG با بیان بیش از حد باعث تمایز سلول های بنیادی به سلول های قلبی میشود.

در حال حاضر نارسایی قلبی در حال حاضر نارسایی قلبی بسیار شایع شده است و گزینه های درمانی موجود عبارتند از جراحی، پیوند و استفاده از دستگاه پمپاژ خون. اما به دلیل کمبود قلبهای قابل پیوند و ماشین های مکانیکی کیفیت زندگی بیماران محدود شده است. بنابر این ما به بررسی روش هایی میپردازیم که بتوان با استفاده از آنها قلب افراد را از طریق خودشان درمان کرد.

هدف نهایی دکتر لی این است که بتواند با جداسازی مقدار کمتری از بافت قلبی خود بیمار و استفاده از پروتئین CREG برای تبدیل این بافت به عضله قلبی که سلول های آن هماهنگ با هم کار خواهند کرد، را ایجاد کند و مجددا آنها را وارد قلب بیمار کند تا بتواند بیمار را درمان کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *