نقش میلین در افزایش رشد نورون ها در آسیب های نخاعی

بازسازی نورون ها پس از آسیب های شدید ستون فقرات تا جایی غیر ممکن است که معمولا با فلج دائمی همراه است. در سال های اخیر، محققان به طور بالقوه به درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی برای ترمیم و بازسازی سلول های عصبی آسیب دیده پرداخته اند. با اینکه میلین جزو موانعی برای رشد آکسون های بالغ بشمار می رود و برای غلبه بر آن موجب تحقیقات بیشتر گردید. میلین از مخلوط پروتئین های عایق و چربی ها تشکیل شده است که به سرعت دهی انتقال پیام در فیبرهای عصبی بزرگسالان کمک می کند اما سرعت رشد آکسون ها را مهار می کند.

دکتر مارک توسینسکی از دانشگاه سن دیگو می گوید: این نتیجه واقعا قابل توجه است زیرا میلین به عنوان مهارکننده قوی در بازسازی آکسون بشمار می روند اما در مورد نورون های پیش ساز و جوان این گونه نیست.

مطالعه صورت گرفته در آزمایشگاه آلمان با همکاری سنگاپور نشان داد، آنالیز رشد عصبی  NPC (سلول های پیش ساز عصبی) و سلول های بنیادی عصبیدر حال رشد بر روی میلین در پلیت های آزمایشگاهی با افزایش رشد ۳ برابری روبرو بوده است.

در مطالعات بعدی بر روی رت ها (موش های صحرایی) با صدمات نخاعی، محققان دریافتند NPC ها و NSC های مشتق از IPSC انسانی در محل آسیب وارد شده و هر دو تعداد بیشتری از آکسون ها را در بخش خاکستری مغز بوسیله میلین های موش میزبان گسترش می دهند.

از آنجایی که میلین به عنوان مولکول مهاری برای رشد آکسون شناخته شده است، محققان آلمانی مولکولی به نام Negr1 را شناسایی کردند که عامل رشد آکسون ها در مرحله جنینی است در زمانی که میلین ها شروع به تاثیر مهاری نکرده اند.

هنگامی که محققین سلول های بنیادی عصبی را در محل ضایعه نخاعی ایمپلنت می کنند، دهها هزار آکسون از محل آسیب تا ۵۰ میلی متر گسترش می یابند. این مطالعه نشان می دهد که چرا رشد آکسون از ایمپلنت های سلول های بنیادی عصبی پیش ساز بسیار بهتر و سریعتر از آکسون های بالغ آسیب دیده است.

یافته های این تحقیق، روشی نوین استفاده از سلول های پیش ساز عصبی و سلول های بنیادی مشتق شده IPSC را به عنوان یک روش قابل اعتماد برای ترمیم آسیب نخاعی حمایت می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *