تولید ژنوم انسانی به کمک سلول های بنیادی جنینی

سلول های بنیادی جنینی منبع غنی و منحصربفردی از سلول های بنیادی هستند که قادرند به انواع مختلف سلول های بالغ بدن تبدیل شوند. پتانسیل بالای این سلول ها، آنها را در معرض توجه طب بازساختی، مدل سازی و توالی یابی ژنوم قرار داده است.

از این رو، محققین دانشگاه Hebrew ابزار جدیدی برای ترسیم عملکرد ژنوم انسانی با استفاده از سلول های بنیادی جنینی انسانی ارائه دادند. آنها با تولید بیش از ۱۸۰ هزار موتاسیون مجزا، به آنالیز مجموع ژنوم انسانی پرداختند. برای تولید چنین طیف وسیعی از موتاسیون ها (جهش)، محققین تکنولوژی CRISPR/Cas9 را با نوع جدیدی از سلول های بنیادی که اخیرا بوسیله همین محققین جداسازی شده اند ترکیب کردند. این نوع جدید سلول های بنیادی به جای داشتن دو نسخه ژنی از مادر و پدر، تنها یک نسخه از ژنوم انسانی را دارا هستند و این امر ویرایش ژنی را به دلیل این که تنها باید در یک نسخه از هر ژن موتاسیون ایجاد کرد، ساده تر کرد.

این مطالعه نشان داد که تنها ۹ درصد تمامی ژن های موجود در ژنوم انسانی برای رشد و بقای سلول های بنیادی جنینی ضروری است، در حالی که ۵ درصد از آنها رشد این سلول ها را محدود می کنند. این امر آنالیز نقش ژن های مسئول همه بیماری های ارثی را در تکوین و رشد اولیه انسان مقدور می سازد. علاوه بر این، آنها نشان دادند چگونه ژن های سرطان زا می توانند رشد جنین انسان را تحت تاثیر قرار دهند. این اطلس ژنی دیدگاه عملکرد جدیدی از نحوه مطالعه ژنوم مقدور می سازد و ابزاری را ارائه می دهد که می تواند نگرش ما را در آنالیز و درمان سرطان و بیماری های ژنتیکی را تغییر دهد.

از دیگر دستاوردهای این مطالعه می توان به شناسایی گروه کوچکی از ژن ها اشاره کرد که به طور منحصربفردی تنها برای بقای سلول های بنیادی جنینی ضروری است. این ژن ها برای حفظ هویت سلول های بنیادی جنینی ضروری هستند و مانع از سرطانی شدن این سلول ها یا تبدیل آن ها به انواع سلول ها می شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *