شناسایی جهش های ژنی پروتئین مربوط به تومور های مغزی

در مطالعه ای جدید، محققین مسیر زیستی شامل پروتئین پیام رسان کلسی تونین شناسایی کرده که رشد سلول های سرطانی را سرکوب می کند. زمانی که کلسی تونین به گیرنده اش روی سطح سلول های سرطانی موسوم به CALCR متصل می شود، منجر به زنجیره ای از واکنش هایی می شود که مسیرهایی که به سلول ها اجازه رشد و توزیع می دهند، را بلوک می کنند. بیمارانی که دارای موتاسیون در ژن کد کننده این گیرنده باشند، تومورهای تهاجمی تری دارند و در نتیجه طول عمر آن ها نیز کوتاه تر است.

از آنجایی که تومورهای گلیوبلاستومایی سرعت رشد و تکثیر بالایی داشته، علی رغم پیشرفت های اخیر در دنیای پزشکی هنوز راه درمانی برای این بیماری یافت نشده است و متاسفانه این بیماران ۱۵ تا ۱۷ هفته بعد از تشخیص زنده از دنیا می روند. شناسایی تغییرات ژنتیکی که رشد و توزیع سرطان را کنترل کند می تواند کمک فراوانی در اهداف درمانی پدید آورد.

کلسی تونین معمولا به عنوان دارویی برای مشکلات استخوانی استفاده می شود، اما تصور می شود که می توان از آن در ترکیب با درمان های موجب برای بیماران دارای نسخه طبیعی ژن گیرنده کلسی تونین یا CALCR استفاده کرد. این امر می تواند کارایی درمان و در نتیجه بقای بیماران را افزایش دهد. تست اثرات کلسی تونین روی سلول های بنیادی سرطانی مقاوم به درمان نیز، اثرات مهاری این ماده را نشان داد.

این مطالعه نشان می دهد کلسی تونین که معمولا از ماهی سالمون استخراج می شود می تواند در مبارزه با تومورهای مغزی موثر باشد و به تنهایی یا در ترکیب با سایر درمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *