بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

آقای علیرضا خدایی

تحصیلات

کارشناسی ارشد گرایش مالی

تجربیات

۱-عضو انجمن حسابداران خبره ایران

۲-یازده سال سابقه حسابداری در موسسه حسابداری مفید راهبر

۳-دوسال معاونت مالی و اداری شرکت هربی فارمد

۴-دوسال مدیر بودجه،مجامع و نظارت بر شرکت های گروه دارویی برکت

۵-سرپرست حسابرسی پذیرفته شده در جامعه حسابرسی ایران