دی ۲۵, ۱۳۹۷

دکتر محمد حسین زیرک ساز

دکنر محمد حسین زیرک ساز

تحصیلات

پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس حقوق دانشگاه پیام نور

تجربیات

بالغ بر ۲۰ سال تجربه در شرکت های مختلف وارد کننده و تولید کننده محصولات دارویی، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و دفاتر شرکت های دارویی خارجی