بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

محسن اسکندر

تحصیلات

دکترای داروساز عمومی از دانشگاه پزشکی تبریز

تجربیات

۱-مدیرعامل شرکت پخش رازی

۲-مشاور تدارکات دارویی سازمان غذا و دارو

۳-مدیرکل داروسازی و تدارکات دستگاه های پزشکی حلال احمر ایران

۴-معاون مدیر کل بخش پزشکی و تجهیزات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

۵-عضو هیئت امنای داروسازی ایران

۶-معاون تحقیق و توسعه گروه دارویی برکت