بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

دکتر محسن قرنفلی

تحصیلات

دکترای بیوفیزیک از موسسه بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران

تجربیات

۱-معاون امور آموزشی،فرهنگ و تحقیقات مراکز تحصیلات دانشگاهی ایران

۲-رئیس دانشکده پایه علوم و فناوری پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ

۳-عضو کمیته علمی و تجاری پژوهشگاه رویان

۴-عضو انجمن بیوفیزیک ایران

انتشارات و مقالات علمی

چاپ ۳۱ مقالات علمی