دی ۵, ۱۳۹۶

اخبار


 از آنجایی که سرطان از بیماری های رایج و پیشرونده در سال های اخیر محسوب می شود، دانشمندان در مطالعه ای از تکنولوژی کریسپر ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

🔴کمپانی بین المللی در کالیفرنیا به نام International Stem Cell Corporation اخیرا موفق به کسب #حمایت مالی از اداره ثبت اختراع ایالات متحده برای ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

در حال حاضر، تبدیل مستقیم سلول های سوماتیک به نورون ها، نیاز به انتقال ویروسی توسط حداقل یک عامل رونویسی یا ترکیبی از چندین ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

🔴در این مطالعه با استفاده از تزریق درون سیاهرگی #نانوذره های حامل ترکیب DNA اهداکننده و مولکول های سنتتیک موسوم به اسیدهای نوکلئیک پپتید(PNAs)، ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

🔴از حدود ۲۰ سال پیش که #اولین بنیانگذاری سلول های بنیادی جنینی در دنیا صورت گرفت، نقطه عطفی در شروع استفاده از یک #شگفتی ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

🔴این تکنولوژی اولین بار در سال ۲۰۰۷ بوسیله دکتر فرانسیسکو موجیکا در دانشگاه آلیکانته اسپانیا و بر روی #باکتری ها کشف شد. مشاهدات آزمایشگاهی ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

دانشمندان با موفقیت توانستند #سلول های پوست انسان را تبدیل به سلول های بنیادی جنینی کنند که این سلول ها قادرند به انواع سلول ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

محققان برای اولین بار نشان دادند که سلول های تخم کاملا بالغ می توانند در محیط آزمایشگاه رشد کنند و این خبر امید به ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

🔴از آنجایی که در سال های اخیر، #هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بهبود قابل توجهی داشته است. محققین دانشگاه Tampere نیز از ترکیب #تکنولوژی ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲- تعداد ۱۰۵۲ کارآزمایی بالینی در حوزه طب ترمیم در سراسر جهان ثبت شده ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

🔴پروتئینی که به نام #گیرنده GABA نامیده می شوند نقش مهمی در #مهار نورون ها دارند، مورد هدف داروهای مهاری قرار می گیرند. 🔴ساختار ...

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

از آنجایی که تهییج پذیری #سلولی در #نورون های مشتق از سلول های بنیادی احتمالا موجب پیشروی بیماری ALS است، محققان با استفاده از ...

تیر ۱۷, ۱۳۹۷

پیوند سلول های عضلانی قلب انسان به میمون های دچار نارسایی قلبی توانست به طور قابل توجهی ظرفیت پمپاز قلب آسیب دیده حیوانات را ...

تیر ۱۷, ۱۳۹۷

🔴بافت های زنده در نتیجه وجود پروتئینی به نام تروپوالاستین که دارای خاصیت کشسانی است، می توانند منبسط و منقبض شوند. با توجه به ...

تیر ۱۷, ۱۳۹۷

سازمان غذا و داروی استرالیا اخیرا قوانین سخت گیرانه ای در حوزه سلول درمانی اتولوگ (خودی) وضع کرده ...

تیر ۱۷, ۱۳۹۷