دی ۳, ۱۳۹۶

لیپووس سل

محصول لیپووس سل یک فرآوردهی سلولی است و حاصل فرآوری در شرایط استـریل اسـت. این محصـول بـا عنـوان علمی شناخته شــده SVF) Stromal Vascular Fraction) مشتق از بافت چربی خود بیمـار و مخلـوطی از سلـولهای پره آدیپوسیت، سلـولهای مـزانشیم، سلولهای پیش ساز اندوتلیال، لنفوسیت B ،T و ماکروفاژهای بافت چربی است. برای تولید این محصول از بیمار نمونهی بافت چربی معمولا با روش آسپیراسیون از ناحیه شکم و یا باسن گرفتهشده و سپس سلولهای استرومایی دیواره عروق با هضم آنزیمی از بافت چربی جداشده و به همراه مقدار تعیینشدهای از بافت چربی خود بیمار در موضع موردنظر تزریق میگردد. برای تولید این محصول از فاکتورهای رشد و یا آنتیبیوتیک استفاده نمیشود.

 

 

ماده مؤثره:

ماده مؤثره محصول لیپووس سل عبارت است از سلول‌های زنده‌ي  استرومایی دیواره عروق مشتق از بافت چربی خودی که بیان‌کننده شاخص‌های سلول‌های استرومایی، قابلیت تکثیر و تمایز به رده‌های مزودرمی شامل استخوان، غضروف و چربی است. این سلول‌ها دارای قابلیت کنترل التهاب و  پاسخ‌های ایمنی است. این سلول‌ها دارای قابلیت تمایز به سلول‌های عروقی و ایجاد عروق خونی جدید هستند.

 ماده حاصل:

این محصول حاوی کلرید سدیم ۰٫۹% به‌عنوان حامل سلول است.

 شکل دارویی:

محصول لیپووس سل به‌صورت مخلوط سلول‌های استرومال عروقی با بافت چربی است. در هر میلی‌لیتر از بافت چربی به طور متوسط ۵۰۰۰۰۰ سلول وجود دارد که برحسب محل ضایعه حجم بافت چربی و مقدار کل سلول‌ها متفاوت است.

 بسته‌بندی: Sterile Bottle

 روش استفاده:

محصول لیپووس سل به همراه مقدار مشخصی از بافت چربی خود شخص در موضع به‌صورت داخل درمی تزریق می‌گردد.

 موارد مصرف:

از محصول لیپووس سل می‌توان در درمان ضایعات بافت نرم و پوست به شرح زیر استفاده نمود:

 درمان و اصلاح خطوط دور لب (نازولبیال)، گونه، فرورفتگی زیر گونه (بوکال) ، ناحیه دور چشم

 درمان و اصلاح ضایعات آتروفیک (تورفته) پوست متعاقب رادیوتراپی و یا شیمی‌درمانی

 شکل‌دهی به بافت پستان متعاقب برداشت محدود بافت پستانی

(partial mastechtomy)

بافت چربی به‌عنوان یکی از مواد پرکننده طبیعی محسوب می‌شود که امروزه به‌صورت معمول در بسیاری از بیماران که نیاز به افزایش حجم در بافت‌های نرم و یا پوست دارند استفاده می‌شود. به این عمل لیپوترانسفراز گفته می‌شود که در طی آن بافت چربی از ناحیه شکم و یا باسن بیمار گرفته شده و بعد از فراوری اولیه در موضع موردنظر تزریق می‌گردد. محصول لیپووس سل یک سوسپانسیون سلولی غنی از سلول‌های استرومایی دیواره عروقی و مخلوطی از سایر سلول‌های بنیادی است که در صورت اضافه شدن به بافت چربی قبل از تزریق، ماندگاری آن افزایش‌یافته و نیاز بیماران به تزریق‌های مکرر کاهش می‌یابد.

 مقدار مصرف:

طیف میزان مصرف این محصول بستگی به حجمی دارد که باید اصلاح شود. تعداد ۵۰۰۰۰۰ سلول به ازای هر میلی‌لیتر چربی تزریقی دوز درمانی این محصول است این محصول تک‌دوز بوده و در صورت نیاز به تکرار تزریقات حداقل فاصله زمانی باید سه ماه باشد. اثرات و عوارض بیش از دو تزریق تاکنون در مورد این محصول مطالعه نشده است.

 نحوه نگهداری:

این محصول قبل از استفاده باید در دمای ۲ تا ۸ درجه و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شده و تا ۱۲ ساعت بعد از تولید مصرف شود زیرا تأخیر بیش از ۱۲ ساعت در مصرف، سبب کاهش قدرت اثر آن می‌شود.

 موارد منع مصرف:

 استفاده از داروهای سیتوتوکسیک و سرکوب‌کننده‌ی ایمنی

 ابتلا به انواع بدخیمی‌ها

 کاشت پروتز در موضع دریافت‌کننده سلول

 سابقه حساسیت به پروتئین‌های حیوانی

 سابقه تزریق بوتاکس در ۶ ماه اخیر

 سابقه استفاده از پرکننده‌های موقت

 سابقه تزریق پرکننده‌های دائم

 لیزردرمانی در ۶ ماه گذشته

 زنان باردار:

استفاده از این محصول در زنان باردار مورد ارزیابی قرار نگرفته است، لذا توصیه نمی‌شود.

 کودکان:

استفاده از این محصول در افراد زیر ۱۸ سال مجاز نیست.

 هشدار:

استفاده از محصول در مواردی که بسته‌بندی محصول آسیب‌دیده یا از تاریخ انقضای آن گذشته باشد، توصیه نمی‌شود.

محصول لیپووس سل از بافت چربی خود فرد جداشده و به‌صورت اختصاصی برای فرد دهنده بافت چربی تولید شده و استفاده آن توسط فرد دیگر ممکن است واکنش‌های حساسیتی بسیار شدیدی را به همراه داشته باشد.

 عوارض جانبی:

حساسیت، التهاب و ادم در موضع تزریق در افراد استفاده‌کننده از این محصول در ۲۴ ساعت اولیه بعد از تزریق ممکن است رخ دهد. ایجاد تومور پس از استفاده از این محصول تاکنون گزارش نشده است.

 توصیه‌های پزشکی:

توصیه می‌شود بیماران تا سه روز بعد از تزریق از آنتی‌بیوتیک، ضددرد و ضدالتهاب استفاده کرده و تا ۲۴ ساعت بعد به‌طور متناوب از کمپرس سرد استفاده کنند.