دی ۳, ۱۳۹۶

منیو سل

محصول منیوسل یک فرآوردهی سلولی و حاصل فرآوری سلول در شرایط استریل بوده و حاوی سلولهای تکهستهای زندهی مشتق از بافت مغز استخوان خود بیمار است. برای تولید این محصول ابتدا از بیمار نمونهی بافت مغز استخوان به روش آسپیراسیون از استخوان خار خاصره گرفته شده و سلولهای تکهستهای با استفاده از گرادیان حجمی از نمونه جدا شده و در بیمار مورداستفاده قرار میگیرد.

 

 

ماده مؤثره:

ماده مؤثره محصول منیوسل عبارت است از سلول‌های زنده‌ي تک‌هسته‌ای مشتق شده از بافت مغز استخوان که ضمن بیان شاخص‌های خونی قابلیت تکثیر و تمایز به رده‌های سلولی  و ایجاد عروق جدید را دارا هستند. سلول‌های واجد شاخص‌های سطحی CD34+ و یا CD133+ از مهم‌ترین سلول‌های بنیادی در این جمعیت سلولی هستند که قابلیت ایجاد عروق جدید و تقویت عضله‌ قلب را دارا هستند.

 حامل سلول:

این محصول حاوی محلول کلرید سدیم ۰٫۹% به‌عنوان حامل سلول است.

شکل دارویی: محصول منیوسل به‌صورت سوسپانسیون سلولی به ۲ شکل است.

 ۶۰۰C/10ml: این شکل دارویی حاوی ۶۰۰ میلیون سلول تک‌هسته‌ای مغز استخوان خودی (اتولوگ) در ۱۰میلی‌لیتر محلول کلرید سدیم ۰٫۹% برای تزریق داخل عروق کرونر است.

 ۶۰۰C/3ml: این شکل دارویی حاوی ۶۰۰ میلیون سلول تک‌هسته‌ای مغز استخوان خودی (اتولوگ) در ۳ میلی‌لیتر محلول کلرید سدیم ۰٫۹%  برای تزریق داخل عضله قلبی است.

 بسته‌بندی:

ویال استریل

 روش استفاده:  

الف) تزریق داخل عروق کرونر قلبی حین آنژیوگرافی

ب) تزریق داخل عضله قلبی در حین عمل جراحی باز قلب

 موارد مصرف:

از محصول منیوسل می‌توان در درمان کاردیومیوپاتی ایسکمیک، کاردیومیوپاتی دیلاته بزرگسالان استفاده کرد.

 مقدار مصرف:

 طیف میزان مصرف این محصول در تزریق داخل عروق کرونر ۶۰۰ میلیون  تا ۱ میلیارد سلول در ۱۰ میلی‌لیتر  و در تزریق داخل عضله قلبی ۶۰۰ میلیون  تا ۱ میلیارد سلول در ۳ میلی‌لیتر است.

 نحوه نگهداری:

این محصول باید در دمای ۲ تا ۸ درجه و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شده و تا ۱۲ ساعت بعد از تولید مصرف شود. تأخیر بیش از ۱۲ ساعت در مصرف سبب کاهش قدرت اثر محصول می‌گردد.

 موارد منع مصرف:

 استفاده از داروهای سیتوتوکسیک و یا سرکوب‌کننده‌

 پریکاردیت

 سابقه حساسیت به پروتئین‌های حیوانی

 زنان باردار:

استفاده از این محصول در زنان باردار مورد ارزیابی قرار نگرفته است، لذا توصیه نمی‌شود.

 کودکان:

استفاده از این محصول در افراد زیر ۱۸ سال مجاز نیست.

 هشدار:

استفاده از محصول در مواردی که بسته‌بندی محصول آسیب‌دیده یا تاریخ و زمان استفاده از محصول گذشته باشد، توصیه نمی‌شود.

 عوارض جانبی:

تاکنون عوارضی از استفاده از این محصول گزارش نشده است.