آدرس: تهران، یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، کارخانه تولید دارو، شرکت سل تک فارمد

تلفن: ۶۷۳۵۷۰۰۰

فکس: ۶۷۳۵۷۲۰۰

کدپستی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۲

ایمیل: info@celltech.co

با ما در ارتباط باشید