دفتر مرکزی

آدرس: تهران، بلوار کامرانیه جنوبی، نبش بانک سینا، بن بست مریم، پلاک ۱۶ طبقه ۴

تلفن: ۷۲۳۴۸ | ۲۲۲۰۲۰۶۱ | ۲۲۶۷۲۷۹۰ | ۲۲۶۷۱۹۵۲

فکس: ۲۲۲۴۲۱۵۲

کدپستی: ۱۹۳۷۹۵۷۵۵۱

ایمیل: Celltech.pharmed@gmail.com

کارخانه

آدرس: تهران، یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، شرکت تولید دارو

تلفن: ۲۶-۶۵۸۱۰۰۲۳

فکس: ۶۶۶۹۲۷۷۶

کدپستی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۴

با ما در ارتباط باشید